NovadsVakances

IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU UZ CĒSU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJA AMATU

Ja saskati iespējas un vēlies palīdzēt Cēsīm augt, tad pievienojies mūsu komandai! Mēs aicinām darbā mērķtiecīgu Sociālā dienesta vadītāju, kurš vai kura spēj veiksmīgi vadīt komandu un dot ieguldījumu attīstot sociālās palīdzības, pakalpojumu nodrošināšanu pašvaldībā.

Konkursā aicinām piedalīties pretendentus, kuri atbilst šādām prasībām un kvalifikācijām:
– otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība (vēlams sociālā darbā vai tiesību zinātnēs, vai sabiedrības vadības zinībās, vai psiholoģijā;
– pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 3 gadi, vēlams valsts vai pašvaldības institūcijā un ar sociālo palīdzību, sociālo pakalpojumu sniegšanu saistītā jomā;
– pieredze un izpratne par finansēm, vispārējiem uzskaites un plānošanas principiem;
– pieredze darbā ar dažādām sociālajām grupām un prasme orientēties klientu tiesību un interešu aizsardzības jautājumos sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas jomā;
– sociālās jomas normatīvo aktu pārzināšana, zināšanas personāla vadībā, datu statistiskajā apstrādē un analīzē;
– valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un angļu valodas un/vai citas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā tiks uzskatītas par priekšrocību;
– stratēģiska domāšana, labas prezentēšanas, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Sociālā dienesta vadītāja galvenie amata pienākumi:
– vadīt sociālā dienesta komandu, motivējot to kopēju mērķu sasniegšanai;
– plānot un organizēt sociālo darbu, sociālo pabalstu un pakalpojumu sniegšanu personām un personu grupām, kurām tas nepieciešams;
– veikt sociālās vides izpēti, nosakot problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un esošo pakalpojumu uzlabošanai,
– nodrošināt sociālā dienesta attīstības stratēģijas izstrādi un īstenošanu;
– sniegt klientiem informāciju un konsultācijas par sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām, kā arī citu informāciju, kas sekmē klientu problēmu risināšanu un savas sociālās situācijas uzlabošanu;
– pārvaldīt iestādes finanses nodrošinot budžeta plāna izstrādi un atbilstošu tā Izpildi.

Mēs piedāvājam:
– iespēju iesaistīties jaunveidojamās Cēsu novada sociālā dienesta struktūras un modeļa veidošanā;
darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
– profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
– veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
– stabilu atalgojumu: 1840 EUR pirms nodokļu nomaksas un piemaksas par individuāliem darba sasniegumiem.

CV (pretendenta dzīves un darba gaitas apraksts), motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām, tai skaitā aprakstot pretendenta iepriekšējo pieredzi un raksturots sociālā dienesta attīstības redzējums (vīzija), kā arī izglītību un prasmes apliecinošo dokumentu kopijas sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē (Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada centrālajā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) vai sūtot uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Konkursam uz sociālā dienesta vadītāja amatu” līdz 2021. gada 30. septembrim.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Informējam ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Cēsu novada pašvaldība, kontaktinformācija: Raunas iela 4, Cēsis, LV – 4101.

Saistītie raksti

Back to top button