Pašvaldības jaunumiUzņēmējdarbība

IZSLUDINA LEADER PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANU

No 2020. gada 3. janvāra ir izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta iesniegumu pieņemšana ir plānota no 2020. gada 3. februāra līdz 2020. gada 3. martam. Kopējais 7. kārtai pieejamais ELFLA publiskais finansējums EUR 370 586,06:
Rīcībai 1.1. “Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana” – EUR 287 620,19;
Rīcībai 2.1. “Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” – EUR 72 965,87;
Rīcībai 2.2. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” – EUR 10 000,00
Detalizētāka informācija pieejama mājas lapā http://partneriba.lv/?page=1&art_id=338

Saistītie raksti

Back to top button