Novads

IZSLUDINĀTA IDEJU TALKA CĒSU EIROPAS KULTŪRAS GALVASPILSĒTAS PROGRAMMAI

Cēsu novada pašvaldība izsludina ideju talku “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” (EKG) Cēsu kandidatūras kultūras programmai, lai iesaistītu visdažādākos cilvēkus, apkopotu visdažādākās domas un projektus.
Idejas kultūras projektiem var iesniegt individuāli vai kolektīvi no Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas novadiem.
“Cēsu kultūras programmu nav iespējams radīt kabinetā. Tai jādzimst, esot ielās, viesojoties viensētās, skolās, bērnudārzos, uzņēmumos, dažādās organizācijās, tiekoties ar kultūras ļaudīm un diskutējot ar vietējo zemnieku. Taču apstākļos, kad pulcēšanās ierobežota, vācam idejas šādā veidā – uzrunājot ikvienu cilvēku un ideju ģeneratoru”, min Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs un EKG darba grupas vadītājs Atis Egliņš-Eglītis.
“Vēlos vērst uzmanību uz pāris lietām, iesniedzot idejas EKG kultūras aktivitātei:
1) Nav muļķīgu ideju. Visas idejas ir vērtīgas;
2) Nav jābīstas būt ambicioziem un domāt Eiropas līmeņa mērogos;
3) Idejai jābūt tādai, ko iesniedzējs, organizācija, vai vietējā kopiena būtu gatava īstenot;
4) Kultūras projekta idejai jāatbilst kādam no trīs pieteikuma pīlāriem,” turpina Egliņš-Eglītis.
Kultūras projektu idejas gaidīsim līdz 20.novembrim, aizpildot šo pieteikumu.
“Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” pieteikuma izstrādes darba grupa vienojusies par šādiem pieteikuma pīlāriem:
VIDE un KLIMATS
Kā varam palīdzēt dabai, izmantojot kultūru? Kā varam sarunāties un atjaunot kontaktu ar dabu? Kā varam padarīt mūsu vidi par vienu lielu kultūras telpu? Uz šiem jautājumiem meklēsim atbildes, veidojot Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumu.
IZGLĪTĪBA
Kā kultūra var palīdzēt mums tapt vēl izglītotākiem? Kā kultūra var iedvesmot jauniem sasniegumiem? Kā kultūra var palīdzēt mums iegūt globālas zināšanas? Uz šiem jautājumiem meklēsim atbildes, veidojot Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumu.
DEMOKRĀTIJA
Kā kultūra var nākt talkā, lai runātu par demokrātiju? Varbūt kultūra pati ir demokrātija? Kā runāt par demokrātiju, izmantojot kultūras projektus? Uz šiem jautājumiem meklēsim atbildes, veidojot Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumu.
Ideju talkā ievāktās kultūras projektu idejas tiks apkopotas un analizētas. Labākās tiks iekļautas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 Cēsu pieteikumā, un tām ir liels potenciāls kļūt par Eiropas mēroga notikumu.
Papildu informācijai lūgums sazināties ar Ati Egliņu-Eglīti, atis.eglins@cesis.lv.

Saistītie raksti

Back to top button