Novads

IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS UZ AMATIEM CĒSU NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJĀ

2021.gada 1.jūlija Cēsu novada domes sēdē tika lemts par Cēsu novada vēlēšanu komisijas izveidošanu, kas turpmāk pārraudzīs vēlēšanas Cēsu novadā.
Tādējādi tiek izsludināta pieteikšanās uz Cēsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu amatiem. Deputāti lēma, ka komisijā darbosies 7 locekļi (tai skaitā komisijas priekšsēdētājs). Pieteikšanās noteikta līdz 2021.gada 16.augustam.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:
– politiskajām partijām vai to apvienībām,
– katram attiecīgās domes deputātam,
– vismaz 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (vēlētāju grupai).
Katras partijas, deputāta vai vēlētāju grupas pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu, tātad – 7.
Vēlēšanu komisijā var darboties Latvijas pilsoņi, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu komisijas locekli nevar kļūt Saeimas vai novada domes deputāts.
Pieteikšanas kārtība
Lai pieteiktu vēlēšanas komisijas locekļa kandidatūru, jāaizpilda Pieteikums. Pieteikumā kandidāts apstiprina, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar likuma prasībām.
Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.
Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.
Pieteikumus līdz 2021.gada 16.augustam var iesniegt:
Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē (“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, amatasdome@amatasnovads.lv);
Cēsu novada centrālajā administrācijā (Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101, dome@cesis.lv);
Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē (Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125,novadadome@ligatne.lv dome@jaunpiebalga.lv);
Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldē (Spriņģu iela – 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110, novadadome@ligatne.lv);
Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē (“Iktes” Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151 pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv);
Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldē (Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126 dome@priekuli.lv);
Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldē (Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, vecpiebalga@vecpiebalga.lv).

Cēsu novada vēlēšanu komisijas locekļu izskatīšana un ievēlēšana notiks domes sēdē.

Saistītie raksti

Back to top button