Pārvaldes jaunumi

IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS UZ AMATIEM JAUNAJĀ CĒSU NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJĀ

Ceturtdien, 1.oktobrī, Cēsīs uz pirmo kopsapulci tikās jaunveidojamā Cēsu novada deputāti. Sēdē tika vienbalsīgi nobalsots par jaunas vēlēšanu komisijas izveidošanu, kas pārraudzītu jaunā Cēsu novada pašvaldības vēlēšanas.
Tādējādi tiek izsludināta pieteikšanās uz Cēsu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu amatiem. Deputāti lēma, ka komisijā darbosies 11 locekļi, kas nodrošinātu lielāku iespēju komisijā pārstāvēt visus esošos novadus. Pieteikšanās notiek līdz 2020. gada 2. novembrim.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:
– politiskajām partijām vai to apvienībām,
– katram attiecīgās domes deputātam,
– vismaz 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (vēlētāju grupai).
Katras partijas, deputāta vai vēlētāju grupas pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu, tātad – 11.
Vēlēšanu komisijā var darboties Latvijas pilsoņi, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu komisijas locekli nevar kļūt Saeimas vai novada domes deputāts.
Pieteikšanas kārtība
Lai pieteiktu vēlēšanas komisijas locekļa kandidatūru, jāaizpilda pieteikums. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar likuma prasībām.
Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.
Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.
Pieteikumus līdz 2020.gada 2.novembrim var iesniegt:
Amatas novada pašvaldībā (“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, amatasdome@amatasnovads.lv);
Cēsu novada pašvaldībā (Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101, dome@cesis.lv);
Jaunpiebalgas novada pašvaldībā (Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125, dome@jaunpiebalga.lv);
Līgatnes novada pašvaldībā (Spriņģu iela – 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110, novadadome@ligatne.lv);
Pārgaujas novada pašvaldībā (“Iktes” Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151 pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv);
Priekuļu novada pašvaldībā (Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126 dome@priekulunovads.lv);
Vecpiebalgas novada pašvaldībā (Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, vecpiebalga@vecpiebalga.lv).

Cēsu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšana notiks 2020. gada 26.novembrī, kad deputāti sanāks un otro kopsapulci.

Administratīvi teritoriālā reforma tiks īstenota 2021.gadā, kad vienā Cēsu novadā apvienos Amatas pagastu, Cēsu pilsētu, Drabešu pagastu, Dzērbenes pagastu, Inešu pagastu, Jaunpiebalgas pagastu, Kaives pagastu, Liepas pagastu, Līgatnes pagastu, Līgatnes pilsētu, Mārsnēnu pagastu, Nītaures pagastu, Priekuļu pagastu, Raiskuma pagastu, Skujenes pagastu, Stalbes pagastu, Straupes pagastu, Taurenes pagastu, Vaives pagastu, Vecpiebalgas pagastu, Veselavas pagastu, Zaubes pagastu un Zosēnu pagastu.

Saistītie raksti

Back to top button