KonkursiPašvaldības jaunumiProjektiPROJEKTI 2021. GADS

IZSLUDINĀTS KONKURSS IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVĀM

Lieliska iespēja pašiem iesaistīties savas apkārtējās vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā!
Konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” mērķis ir veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagastos.
Konkursā var piedalīties:
– nevalstiska organizācija (biedrība, nodibinājums un reliģiska organizācija), kuras juridiskā adrese ir novada teritorijā;
– fizisku personu neformāla grupa, kurā apvienojušies vismaz 5 pilngadīgi novada iedzīvotāji.
Kopējais finansējums ir 2500 eiro, projekta atbalsta maksimālā summa – 500 eiro, minimālā – 100 eiro. Atbalsta intensitāte – līdz 100%.
Konkursa pieteikumu iesniegšana līdz 2021. gada 9. jūnijam plkst. 16.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības administratorei Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar pašvaldības izpilddirektori Leldi Burdaju – tālr. 28349103, lelde.burdaja@vecpiebalga.lv .

Saistītie raksti

Back to top button