Izsoles

Izsoļu rezultāti

2019. gada 12. aprīlī notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsole – “Ābeles” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā , Vecpiebalgas novadā, kadastra numurs 4250 007 0341, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0341 1.1 ha platībā. Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks, nosolītā summa 2095.0 eiro.

2019. gada 12. aprīlī notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsole – “Līdumi” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra numurs 4254 002 0246, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0246 0.8613 ha platībā. Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks, nosolītā summa 2415.0 eiro.

2019. gada 11. aprīlī notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nomas tiesību izsole par lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā “Pils” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā,  kadastra numurs 4250 007 0312, kadastra apzīmējums 4250 007 0312 0.4 ha platībā. Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks, nosolītā nomas maksa 28.0 eiro gadā.

2019. gada 11. aprīlī notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nomas tiesību izsole par lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā “Katlumāja” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra numurs 4250 007 0188, kadastra apzīmējums 4250 007 0188 0.8 ha platībā. Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks, nosolītā nomas maksa 28.0 eiro gadā.

2019. gada 15. martā notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nomas tiesību izsole par lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā “Irbītes” Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā,  kadastra numurs 4254 005 0017, kadastra apzīmējums 4254 005 0017 1.25 ha platībā. Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks, nosolītā nomas maksa 30.0 eiro gadā.

2019. gada 15. martā notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nomas tiesību izsole par lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā “Kalna Ozoliņi” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā,  kadastra numurs 4292 008 0004, kadastra apzīmējums 4292 008 0105 3.2 ha platībā. Izsolē piedalījās divi izsoles dalībnieki, nosolītā nomas maksa 96.0 eiro gadā.

2019. gada 15. martā notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nomas tiesību izsole par lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā “Pie Griškām” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra numurs 4292 007 0026, kadastra apzīmējums 4292 007 0542 2.2 ha platībā. Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks, nosolītā nomas maksa 68.0 eiro gadā.

2019. gada 15. martā notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nomas tiesību izsole par lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā “Pilsdrupu lauki” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā,  kadastra numurs 4292 007 0371, kadastra apzīmējums 4292 007 0370 2.1 ha platībā. Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks, nosolītā nomas maksa 62.0 eiro gadā.

Saistītie raksti

Back to top button