JIC „Balgas strops”

Jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC) „Balgas strops” ir viens no Vecpiebalgas novada pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem.
Centra galvenie darbības virzieni:

  • jauniešu brīvā laika pavadīšana,
  • jauniešu informētība un līdzdalība,
  • neformālā izglītība un brīvprātīgais darbs.

Jaunatnes iniciatīvu centrs „Balgas strops” dibināts 2006.gadā. No 2010.gada, piesaistot Eiropas Savienības un valsts budžeta līdzekļus, centrs ir labiekārtots un nodrošināts ar nepieciešamo aprīkojumu, lai veidotu dažādus pasākumus un piedāvātu jauniešiem dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Šobrīd vidēji dienā centru apmeklē ap 40 bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

JIC “BALGAS STROPS” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI


Gaismas iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV- 4122
Tālr. : +37129868892
e-pasts: lina.paimina@vecpiebalga.lv

Jaunatnes darbiniece Līna Paimiņa

Visa aktuālākā informācija par JIC ”Balgas strops” pasākumiem un plānotajām aktivitātēm:
https://www.instagram.com/balgasstrops/
https://www.facebook.com/balgasstrops/

Vasaras darba laiks:
Pirmdienās 13.00 – 17.00
Otrdienās 13.00 – 17.00
Trešdienās 13.00 -17.00
Ceturtdienās 13.00 – 17.00
Piektdienās 13.00 – 17.00
Darba laiks var mainīties atbilstoši aktivitāšu plānam!

Back to top button