JIC „Balgas strops”

Jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC) „Balgas strops” ir viens no Vecpiebalgas novada pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem.

Centra galvenie darbības virzieni:

  • jauniešu brīvā laika pavadīšana,
  • jauniešu informētība un līdzdalība,
  • neformālā izglītība un brīvprātīgais darbs.

Jaunatnes iniciatīvu centrs „Balgas strops” dibināts 2006.gadā.

No 2010.gada, piesaistot Eiropas Savienības un valsts budžeta līdzekļus, centrs ir labiekārtots un nodrošināts ar nepieciešamo aprīkojumu, lai veidotu dažādus pasākumus un piedāvātu jauniešiem dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Šobrīd vidēji dienā centru apmeklē ap 40 bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem.


Gaismas iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads,  4122

Tālr. : +371 26382079

e-pasts:

Jaunatnes darbiniece Madara Višņova

Visa aktuālākā informācija par JIC ”Balgas strops” pasākumiem un plānotajām aktivitātēm:

https://www.instagram.com/balgasstrops/

https://www.facebook.com/balgasstrops/

Darba laiks:

Pirmdienās 13.00 – 19.00

Otrdienās 13.00 – 19.00

Trešdienās  13.00 – 19.00

Ceturtdienās 13.00 – 19.00

Piektdienās 13.00 – 19.00

Close