JIC „Balgas strops”

Jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC) „Balgas strops” ir viens no Vecpiebalgas novada pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem.
Centra galvenie darbības virzieni:

  • jauniešu brīvā laika pavadīšana,
  • jauniešu informētība un līdzdalība,
  • neformālā izglītība un brīvprātīgais darbs.

Jaunatnes iniciatīvu centrs „Balgas strops” dibināts 2006.gadā. No 2010.gada, piesaistot Eiropas Savienības un valsts budžeta līdzekļus, centrs ir labiekārtots un nodrošināts ar nepieciešamo aprīkojumu, lai veidotu dažādus pasākumus un piedāvātu jauniešiem dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Šobrīd vidēji dienā centru apmeklē ap 40 bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

JIC “BALGAS STROPS” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI


Gaismas iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads,  4122
Tālr. : +371 26382079
e-pasts:

Jaunatnes darbiniece Madara Višņova

Visa aktuālākā informācija par JIC ”Balgas strops” pasākumiem un plānotajām aktivitātēm:
https://www.instagram.com/balgasstrops/
https://www.facebook.com/balgasstrops/

Darba laiks:
Pirmdienās 13.00 – 17.00
Otrdienās 14.00 – 19.00
Trešdienās 13.00 -17.00
Ceturtdienās 14.00 – 20.00
Piektdienās 13.00 – 17.00

Otrdienās 15.30 – 16.30 dejas ar Pērli
Ceturtdienās 15.30 – 16.30 Brīvā teātra klase
Darba laiks var mainīties atbilstoši aktivitāšu plānam!

Close