Jaunatnes lietu nodaļa

Gaismas iela 4
Vecpiebalgas pagasts
Cēsu novads
LV-4122

Nodaļas vadītāja Līna Paimiņa
Adrese: Gaismas iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
tālrunis: +371 29868892
e-pasts: lina.paimina@cesunovads.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās 09.00-18.00

Vecpiebalgas pašvaldības viena no funkcijām ir organizēt jaunatnes darbu Vecpiebalgas novadā. Lai veiktu šo funkciju, Vecpiebalgas pašvaldība ir izveidojusi Jaunatnes lietu nodaļu, kas ir Vecpiebalgas pašvaldības darba ar jauniešiem galvenais instruments.

Jaunatnes lietu nodaļa koordinē jaunatnes lietas pašvaldībā, koordinējot EBD un jauniešu apmaiņas projektus ERASMUS + programmā, piedalās starptautiskās aktivitātēs un koordinē Vecpiebalgas jauniešu centra “Balgas strops” un Dzērbenes jauniešu centra un Inešu jauniešu centra ikdienas aktivitātes.

Jaunatnes lietu nodaļas mērķis ir veicināt Vecpiebalgas novada jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedrisko dzīvi.

Jaunatnes lietu nodaļa strādā, lai dažādotu jauniešu izklaides pasākumus, veicinātu jauniešu izpratni un līdzdalību, neformālo izglītību, starpkultūru komunikāciju un brīvprātīgo darbu.

2018. gada 26. jūlija domes sēdē tika apstiprināta   Vecpiebalgas novada Jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2023.gadam .

Back to top button