ProjektiPROJEKTI 2010. GADS

Jaunatnes iniciatīvas centra „Balgas Strops” labiekārtošana

       LAD Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2010.gada 21.oktobrī ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta (Nr.10-09-LL29-L413202-000012) pieteikumu „Jaunatnes iniciatīvas centra „Balgas Strops” labiekārtošana”, kurš tika iesniegts ELFLA Lauku attīstības programmas  pasākuma “Lauku ekonomikas dāžādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

       Projekta mērķis ir piesaitīt Jaunatnes iniciatīvas centram „Balgas Strops” pēc iespējas vairāk jauniešus, radot viņiem piemērotāku vidi, kas liek radoši domāt un darboties, uzlabojot informācijas tehnoloģiju pieejamību un dažādojot centrā pieejamās izklaides un atpūtas iespējas. Projekta ievaros paredzēts veikt vienkāršotu telpu renovāciju, datortehnikas, spēļu galdu un galda spēļu iegādi. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5132.88Ls, no kurām ELFLA finansējums ir 3849.65Ls. Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība. Projekta īstenošana tiks uzsākta 2010.gada decembrī.

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button