Pārvaldes jaunumi

Jaunieti, piesakies jauniešu apmaiņas projektā “Different perspective”!

Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Jaunatnes lietu nodaļa aicina vietējos jauniešus aprīlī piedalīties starptautiskā apmaiņas projektā “Different perspective”. 

Projekta aktivitātēs iekļauti divi gatavošanās pasākumi, jauniešu apmaiņa 9.04. – 16.04. Vecpiebalgas apvienības jauniešu centrā “Balgas Strops” un viens pasākumus vasarā.  

Dalību projektā apmaksā “Erasmus+” programma, ļaujot ikvienam jaunietim piedalīties projektā bezmaksas. Lai piedalītos projektā, jābūt sekmīgiem visiem mācību priekšmetiem un nepieciešams Covid- 19 sertifikāts.  

Projektā piedalīsies 14 jaunieši no Latvijas, 14 jaunieši no Spānijas. Apmaiņas laikā notiks izbraukuma aktivitātes uz Inešiem, Dzērbeni un Cēsīm.  

Projekta tēma ir brīvprātīgā darba, labdarības popularizēšana jauniešu vidū un iecietīgas, vienotas sabiedrības veidošana. Notiks dažādas neformālās izglītības aktivitātes, kuru mērķis ir stiprināt komandu, attīstīt jauniešu sociālās prasmes. Apmaiņas laikā jaunieši, izmantojot radošas, sporta un ar mūziku saistītas aktivitātes, iepazīsies ar dažādām sabiedrības grupām. Paredzēts veidot arī informatīvus materiālus, kurus izplatīs Vecpiebalgas vidusskolā, Vecpiebalgas novada pamatskolā un citās novada izglītības iestādēs un jauniešu centros. Projekta aktivitātēs tiks iesaistīt arī Vecpiebalgas pārvaldes teritorijā esošie Ukraiņu jaunieši, lai kopā solidarizētos, mācītos un lietderīgi pavadītu laiku. 

Apmaiņa nav nometne! Apmēram 50% no visām aktivitātēm un darbiem jauniešiem ir jādara pašiem, tas ir mācību process, kurā katrs dalībnieks mācās darot! 

Lai pieteiktos sūti motivācijas vēstuli uz lina.paimina@cesunovads.lv.  

Saistītie raksti

Back to top button