ProjektiPROJEKTI 2014. GADS

KINOMĀNIJA KAIVĒ

LAD Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta  pieteikumu „Kinomānija Kaivē” (Nr.13-09-LL29-Z413201-000001), kurš tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana” vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

ProjektaKinomānija Kaivē” mērķis ir dažādot Vecpiebalgas novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, izveidojot kinozāli Kaives kultūras namā. Projekta ietvaros tiks iegādāta nepieciešamā tehnika un aprīkojums, lai būtu iespējams kvalitatīvi skatīties kinofilmas ne tikai ierastajā 2D formātā, bet arī izbaudīt 3D kino pasauli.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 16096,52 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 12072,38 EUR. Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība.

Projekts tiks īstenots 2014.gada sākumā.

Saistītie raksti

Back to top button