DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

KLĀT SVĒTKU MĒNESIS JŪLIJS!

Jūlijs 2019. Priekšsēdētāja sleja.
Klāt ir vasaras vidus – jūlijs. Jau astoto gadu Vecpiebalgas novads plaši vērs savas durvis, lai priecētu gan lielus, gan mazus, gan savējos, gan tālus viesus. Ja iepriekšējos gados svētkus svinējām vienas nedēļas ietvaros, tad šogad svētki zināmā mērā būs visu mēnesi, jo programma plānota jūlija trijās nedēļas nogalēs. Tam visam pa vidu nedēļas garumā – no 7. līdz 14. jūlijam – notiks 3X3 saieta pasākumi, kas Vecpiebalgā pulcēs vairākus simtus tā dalībniekus ne vien no Latvijas, bet arī ārzemēm. Saieta dalībnieki visu nedēļu dzīvos Vecpiebalgā, un dažādi tematiski pasākumi katru saieta dienu arīdzan paredzēti visa novada teritorijā. Mūsu apkalpojošās sfēras uzņēmējiem, jo īpaši tirgotājiem un ēdinātājiem, šis būs saspringts laiks, bet par to gan nebūtu jābēdā!
Atgriežoties pie Vecpiebalgas novada svētkus svinēšanas, jāteic, ka šis gads paies brāļu Reiņa un Matīsa Kaudzīšu un viņu romāna “Mērnieku laiki” jubilejas zīmē. Vecpiebalgas novads savas durvis atvērs 5. jūlijā “Kalna Kaibēnos” ar svētku atklāšanu, vienlaikus godinot Latvijas vecāko memoriālo muzeju deviņdesmitajā jubilejā. Tovakar paredzēts arī koncerts Dzērbenes Augstajā kalnā, kurā muzicēs latviešu ekoloģiskās mūzikas grupa “Ducele”. Dienu vēlāk – 6. jūlijā – neiztrūkstošais Retro auto – moto brauciens, kas šogad no Vecpiebalgas vīsies uz Kaivi.
Svētku otrajā nedēļas nogalē pēc 3X3 nometnes noslēgšanās notiks romantiskais vakars Nēķina muižā un tās parkā, kad 19. jūlijā baudīsim Inetas Rudzītes un Kaspara Gulbja koncertu. Dienu vēlāk – 20. jūlija vakarā – šī gada svētku centrālais notikums Alauksta estrādē – amatierteātra “Sumaisītis” un novada amatiermākslas kolektīvu radošā izrāde par romānu “Mērnieku laiki”, kam šogad ir 140. gadskārta. Šīs dienas iesākumā Vecpiebalgas birzītē būs tradicionālais amatnieku tirgus, būs skatāma izstāde “Piebalgas porcelāns un Piebalgas tautastērps” Vecpiebalgas kultūras namā, notiks adīšanas sacensības, viduslaiku aktivitātes pilsdrupās un Kino fermas piedāvājums.
Mūsu svētkus noslēgsim jūlija beidzamajā nedēļas nogalē, kurā būs tradicionālas vērtības – sestdien, 27. jūlijā, ģimeņu radošās un sportiskās aktivitātes Vecpiebalgas bērnudārzā, futbola turnīrs Inešos un Vecpiebalgas novada BMX kausa izcīņa, kā arī neiztrūkstošais Mazo Kalniņa dienu koncerts un zaļumballe Vecpiebalgas muižas parkā Inešos ar grupu “Autobuss debesīs” un tās viesiem – dziedošajiem aktieriem Ilzi Ķuzuli–Skrastiņu un Artūru Skrastiņu, un zaļumballes mūziķiem grupu “Vēja runa”. Svētku pašā izskaņā svētdienā, 28. jūlijā, Vecpiebalgas baznīcā būs koncerts, kurā šogad klausītājiem iespēja dzirdēt un redzēt Mariju Naumovu.
Lai arī svētku programma ir ļoti piesātināta un intensīva, aicinu novadniekus apmeklēt svētku pasākumus un aicināt uz tiem ciemiņus! Svētku programma detalizēti pieejama gan novada pagastu centros, gan še pat avīzītē, gan mūsu mājaslapā www.vecpiebalga.lv, tāpat plašai un interaktīvai informācija sekojiet līdzi Vecpiebalgas novada facebook.com kontā.
Lai mums visiem jauki svētki!
Indriķis Putniņš, domes priekšsēdētājs

Saistītie raksti

Back to top button