IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2014. GADS

Kokskaidu granulu piegāde INEŠU ciemata katlumājām

Publikācijas datums 02.07.2014
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Iepirkuma veids Piegāde
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Viesturis Burjots tālr. 20238995 e-pasts  viesturis.burjots@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs VNP 2014/20
CPV kods 03413000-8
Paredzamā iepirkuma priekšmets

„Kokskaidu granulu piegāde INEŠU ciemata katlumājām”

Pasūtījums spēkā 2014.gada 14.jūlijam plkst.16.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi  [NOLIKUMS]
Iepirkuma rezultāts  Pieņemtais lēmums šeit

 

Saistītie raksti

Back to top button