IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2014. GADS

Kokskaidu granulu piegāde Inešu ciemata katlumājām

Publikācijas datums
24.janvāris 2014.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma veids
Piegāde
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Viesturis Burjots tālr. 20238995, e-pasts viesturis.burjots@vecpiebalga.lv

Identifikācijas numurs

VNP-2014/4
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Kokskaidu granulu piegāde Inešu ciemata katlumājām”
CVP kods
03413000-7
Iesniegšanas laiks līdz 2014.gada 04.februārim plkst. 10.00
Vērtēšanas kritēriji zemākā cena
Pielikumi Nolikums  šeit
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Pārtraukts – nav iesniegts neviens piedāvājums (05.02.2014.)

 

Saistītie raksti

Back to top button