ProjektiPROJEKTI 2013. GADS

KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI VECPIEBALGAS VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLES ĒKĀ

Vecpiebalgas novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējuma piešķiršanu projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta  gāzu emisiju samazināšanai Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles ēkā”  (Nr. Nr. KPFI-15.2/194)  realizācijai.

Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta  gāzu emisiju samazināšanai Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles ēkā” mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda emisijas, samazinot siltumenerģijas patēriņu, veicot Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles siltināšanu un ventilācijas sistēmas izbūvi. Projekta kopējās izmaksas – Ls 153 967,22, t.sk. KPFI finansējums 57,471532% no attiecināmām izmaksām – Ls 88 487,32, pašvaldības līdzfinansējums – 42,528468% no attiecināmām izmaksām Ls 65 479,90 un neattiecināmās izmaksas – PVN 21% – Ls 32 333,12.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots sasniegt: oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 53977.28 kgCO2 /gadā; oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu Projektam vismaz 0.61 kgCO2/lati.

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button