KonkursiPārvaldes jaunumi

KONKURSS „SAKOPTĀKĀ SĒTA” NOTIKS ARĪ ŠOVASAR

Lai arī Vecpiebalgas novads drīz jau būs vēsture, labās lietas turpināsies. Konkurss „Sakoptākā sēta” Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagastos notiks arī šogad. Konkursa mērķi nemainīgi – noskaidrot sakoptākās privātmājas, lauku saimniecības, viesu mājas, iestādes un uzņēmumus, krāšņākos balkonus, ieinteresēt un iesaistīt iedzīvotājus labiekārtot un sakopt sev piederošos īpašumus. Konkurss notiek no 15.jūlija līdz 15.septembrim. Pieteikumi konkursam jāiesniedz no 15.jūnija līdz 14.jūlijam pašvaldības administratīvajā centrā (Vecpiebalgas apvienības pārvaldē) Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, pagastu pārvaldēs (pakalpojumu centros) vai elektroniski, sūtot uz e-pastu vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Pieteikumus gaidīsim no īpašniekiem, īpašumu apsaimniekotājiem, radiem, draugiem, kaimiņiem, garāmgājējiem, ikviena no jums. Konkursa nolikums paredz, ka izvirzīšana konkursam jāsaskaņo ar īpašnieku vai apsaimniekotāju. Konkursa „Sakoptākā sēta” nolikums apstiprināts 2018.gada 22.martā un publicēts pašvaldības mājaslapā www.vecpiebalga.lv sadaļā Dokumenti – Nolikumi.
Pagājušā gada konkursa dalībniekus un viņu izvirzītājus, tiklīdz būs iespējams, aicināsim iedvesmas gūšanas ekskursijā uz skaistākajiem Latvijas dārziem.
Neatkarīgi no ārējiem apstākļiem, vidi, kādā vēlamies dzīvot, veidojam paši. Konkurss ir lieliska iespēja pamanīt un novērtēt paveikto.
Informāciju sagatavojusi Daina Slaidiņa, nekustamā īpašuma speciāliste

Saistītie raksti

Back to top button