KONTAKTI

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS kontaktinformācija

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS e-adrese

Cēsu novada
Vecpiebalgas apvienības pārvalde
Juridiskā adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalga,
Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122

Tālrunis:  64107279
Mob.tālr.: 28381960
E- pasts: vecpiebalga@cesunovads.lv
Kontaktforma

Rekvizīti
Cēsu novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV4101

Konti maksājumiem
LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 visiem maksājumiem, izņemot NĪN
LV34 UNLA 0055 0004 7818 2 SEB NĪN maksājumiem
LV36 HABA 0001 4020 3883 7 visiem maksājumiem, izņemot NĪN
LV71 HABA 0551 0519 4573 1 HABA NĪN maksājumiem
LV60 PARX 0002 6785 6001 7 visi maksājumi
LV73 RIKO 0002 0131 0575 1 visi maksājumi
LV23 LPNS 0004 1034 4533 1 visi maksājumi, iespējams veikt skaidrā naudā

Ziedojumiem
LV82 UNLA 0050 0026 9190 1
LV45 HABA 0551 0078 6464 6

DARBA LAIKS:

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00, pārtraukums 12.00 – 12.30
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.30
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.30
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.30
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 13.00

Kontakti un iedzīvotāju pieņemšanas laiki *

Vārds, uzvārdsTālr.E-pasts
Apvienības pārvaldes vadītājs p.i.
iepriekš piesakoties
Viesturis Burjots20238995viesturis.burjots@cesunovads.lv
Galvenā nekustamā īpašuma speciāliste
pirmdienās 8.00-12.00 ; 13.00-17.00
Daina Slaidiņa64170464
26115317
daina.slaidina@cesunovads.lv
Arhīva pārzineVelga Buraka26197591velga.buraka@cesunovads.lv
Iepirkumu speciālisteSigne Rupaine27842574signe.rupaine@cesunovads.lv
Tūrisma speciālistsGuntis Davidovs27874575guntis.davidovs@cesunovads.lv
Datu aizsardzības speciālists28664223das@vecpiebalga.lv
Apvienības pārvaldes sekretāre Aiva Lapiņa20240355aiva.lapina@cesunovads.lv

Klientu apkalpošanas centri

Dzērbenes pagasta klientu apkalpošanas centrs
“Sabiedriskais centrs”, Dzērbene
Inese Gusmane28080504inese.gusmane@cesunovads.lv
Inešu pagasta klientu apkalpošanas centrs
“Pils”, Ineši
Anita Katlapa27875899anita.katlapa@cesunovads.lv
Kaives pagasta klientu apkalpošanas centrs
“Pagasta Dārziņi”, Kaive
Maija Burjote22042033maija.burjote@cesunovads.lv
Taurenes pagasta klientu apkalpošanas centrs
“Rudiņi”, Taurene
Ineta Rūnika20231050ineta.runika@cesunovads.lv
Vecpiebalgas pagasta klientu apkalpošanas centrs
Alauksta iela4, Vecpiebalga
Iveta Ģērmane64107279
28381960
vecpiebalga@cesunovads.lv
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alauksta iela4, Vecpiebalga
Iveta Ģērmane 66954877vecpiebalga@cesunovads.lv
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
“Rudiņi”, Taurene
Ineta Rūnika66954876ineta.runika@cesunovads.lv

Saimniecības nodaļa

Saimniecības nodaļas vadītājs, Inešu saimniecības vadītājs
pirmdienās 17.00-18.00
Andris Lapiņš26106679andris.lapins@cesunovads.lv 
Vecpiebalgas saimniecības vadītājs
pirmdienās 17.00-18.00
Aldis Mālnieks22016879aldis.malnieks@cesunovads.lv
Dzērbenes saimniecības vadītājs
pirmdienās 17.00-18.00
Andris Laumanis22013985
andris.laumanis@cesunovads.lv
Taurenes saimniecības vadītājs
pirmdienās 17.00-18.00
Andris Ručs20232963andris.rucs@cesunovads.lv 
Kaives saimniecības vadītājs
pirmdienās 17.00-18.00
Māris Bērziņš26591112maris.berzins@cesunovads.lv

Kapsētu pārziņi

Vecpiebalgas pagasta kapiJanīna Cīrule26146197
Dzērbenes pagasta kapiMaija Baltvilka29906091
Taurenes pagasta kapiGenoveva Eglīte26394177
Inešu pagasta kapiIneta Sināte26296264
Kaives pagasta kapiDzidra Olte26341168

Kultūras nodaļa

Kultūras nodaļas vadītāja, Vecpiebalgas pagasta kultūras nama vadītāja
Trešdienās 9.00-12.00
Zigrīda Ruicēna26493591zigrida.ruicena@cesunovads.lv
Dzērbenes tautas nama vadītāja
trešdienās 13.00-16.00
Daina Šmite29408315daina.smite@cesunovads.lv
Inešu tautas nama vadītāja
trešdienās 10.00-15.00
Sarmīte Beķere22022895sarmite.bekere@cesunovads.lv
Taurenes pagasta kultūras nama vadītāja
trešdienās 10.00-15.00
Ginta Babre22032942ginta.babre@cesunovads.lv
Kaives pagasta tautas nama vadītāja
otrdienās 9.00-14.00
Agnese Caunīte- Bērziņa26309040  agnese.caunite@cesunovads.lv

Jaunatnes lietu nodaļa

Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja
pirmdienās 09.00-18.00
Līna Paimiņa29868892lina.paimina@cesunovads.lv
Jaunatnes darbinieks (JIC “Balgas strops”)Jānis Roberts Krams 26114412janis.krams@cesunovads.lv
Jaunatnes darbinieks (Dzērbenes jauniešu centrs)Igors Zvaigzne26576313igors.zvaigzne@cesunovads.lv
Sporta organizatorsToms Praulītis28204453toms.praulitis@cesunovads.lv

Bibliotēkas

Dzērbenes pagasta bibliotēkas vadītājaInese Gusmane64170405inese.gusmane@cesunovads.lv
Inešu pagasta bibliotēkas vadītājaAnita Katlapa27875899 anita.katlapa@cesunovads.lv
Kaives pagasta bibliotēkas vadītājaMaija Burjote64125769maija.burjote@cesunovads.lv
Taurenes pagasta bibliotēkas vadītājaIneta Rūnika20231050ineta.runika@cesunovads.lv
Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītājaDzidra Ješkina20232850dzidra.jeskina@cesunovads.lv

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas locekle (Notariālās darbības Dzērbenes, Taurenes, Kaives, Vecpiebalgas, Inešu pagastos)
“Norkalni-2”, Vecpiebalga
Pirmdienās no 9.00-12.00 un no 14.00-18.00
Inese Saliņa22007612inese.salina@cesunovads.lv
“Pils”, Ineši
Otrdienās pēc pieraksta
Ilze Cīrule26122563ilze.cirule@cesunovads.lv
“Norkalni-2”, Vecpiebalga
Ceturtdienās no 9.00-15.00
Ilze Cīrule26122563ilze.cirule@cesunovads.lv
Apmeklētāju pieņemšana visos pagastos tiek nodrošināta pēc iepriekšēja pieraksta.

Dzimtsarakstu nodaļa

Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece
Pieņemšanas laiki
Otrdiena 9.00 – 12.00
Ceturtdiena 13.00 – 16.00
Pārējā laikā – iepriekš sazinoties pa tālruņiem: 26341408, 64120282; 64122555; 29194633
Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas kontaktinformācija šeit
Sandra Lazdiņa26341408sandra.lazdina@cesunovads.lv

Izglītības iestādes

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola26336356

pamatskola@vecpiebalga.lv

Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas direktors
pirmdienās, trešdienās 8.00-17.00
Andris Sakss26415585andris.sakss@cesunovads.lv
Vecpiebalgas vidusskola64161448vecpiebalga.vsk@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas vidusskolas direktore
pirmdienās 13.00-14.00, iepriekš piesakoties
Ilona Strelkova26497579ilona.strelkova@vecpiebalgasvsk.lv

Muzeju apvienība „Orisāre”

Muzeju apvienības vadītāja
“Norkalni-2”, Vecpiebalgā,
pirmdienās 9.00 – 17.00 
Līva Grudule26131784liva.grudule@cesunovads.lv
Komunikāciju daļa
“Norkalni-2”, Vecpiebalgā,
16.oktobris – 14.maijs
trešdiena 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
Ilona Muižniece26494406avilona@inbox.lv
Krājuma daļa
“Norkalni-2”, Vecpiebalgā,
pirmdiena, trešdiena,
piektdiena 10.00 – 16.00,
otrdiena, ceturtdiena 14.00 – 22.00
Lūdzam apmeklējumu iepriekš pieteikt!
Maruta Cīrulemarutacirule@inbox.lv

Sociālais dienests

Sociālo pakalpojumu nodaļas vecākā sociālā darbiniece
“Rudiņi”, Taurenē
Pirmdienās 9.00-12.00

“Dārziņos”, Kaivē
Mēneša 1. un 4.ceturtdienā
9.00-10.00

“Pils”,Inešos
Mēneša 1. un 4.ceturtdienā
10.30 – 11.30

“Norkalni 2”,
Vecpiebalgā
Mēneša 1.un 4.ceturtdienā
12.00-13.00
Velga Berķe20234365velga.berke@cesunovads.lv
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  nodaļas sociālais darbinieks
“Rudiņi”, Taurenē
Trešdienās
9.00-12.00

“Pils”, Dzērbenē
Otrdienās 9.00-12.00
Ivars Sakss20244231ivars.sakss@cesunovads.lv
Pilngadīgu personu atbalsta nodaļas sociālā darbiniece
“Pils”, Inešos Katra mēneša 2. un 4.pirmdiena 10.00-14.00

“Dārziņi”, Kaivē
Katra mēneša 3.trešdiena 10.00-14.00

“Norkalni 2”, Vecpiebalgā
Otrdienās 9.00-16.00

“Rudiņi”, Taurenē Ceturtdienās 9.00-12.00

“Pils”, Dzērbenē Ceturtdienās 13.00-16.00
Guna Princova26109262guna.princova@cesunovads.lv
Sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbiniece
“Norkalni 2”, Vecpiebalgā
Trešdienās 10.00-14.00

“Pils”, Inešos Trešdienās 15.00-16.00
“Dārziņos”, Kaivē
Katra mēneša 1.ceturtdienā 10.00-14.00
Anda Graudiņa25451020anda.graudina@cesunovads.lv
Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļas sociālā darbiniece
“Pils”, Inešos Trešdienās 14.00-16.00

“Dārziņi”, Kaivē
Ceturtdienās 10.00-12.00

“Norkalni 2”, Vecpiebalgā
Otrdienās 12.30-17.00

“Rudiņi”, Taurenē Ceturtdienās 13.00-14.30

“Pils”, Dzērbenē Ceturtdienās 15.00-16.30
Benita Zvejniece27835364benita.zvejniece@cesunovads.lv

Back to top button