KONTAKTI

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS kontaktinformācija

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS e-adrese

Cēsu novada
Vecpiebalgas apvienības pārvalde
Juridiskā adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalga,
Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122

Tālrunis:  64107279
Mob.tālr.: 28381960
E- pasts: vecpiebalga@cesunovads.lv
Kontaktforma


Rekvizīti
Cēsu novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV4101

Konti maksājumiem
LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 visiem maksājumiem, izņemot NĪN
LV34 UNLA 0055 0004 7818 2 SEB NĪN maksājumiem
LV36 HABA 0001 4020 3883 7 visiem maksājumiem, izņemot NĪN
LV71 HABA 0551 0519 4573 1 HABA NĪN maksājumiem
LV60 PARX 0002 6785 6001 7 visi maksājumi
LV73 RIKO 0002 0131 0575 1 visi maksājumi
LV23 LPNS 0004 1034 4533 1 visi maksājumi, iespējams veikt skaidrā naudā

Ziedojumiem
LV82 UNLA 0050 0026 9190 1
LV45 HABA 0551 0078 6464 6

DARBA LAIKS:

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00, pārtraukums 12.00 – 13.00
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00, pārtraukums 12.00 – 12.45

Kases darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.30
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.:
Lelde Burdaja
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Vecpiebalgā:
pirmdienās 13.00 – 17.00

Kontakti un iedzīvotāju pieņemšanas laiki *

Tālr.e-pasts
Apvienības pārvaldes vadītāja p.i.Lelde Burdaja66954877
28349103
lelde.burdaja@cesunovads.lv
AdministratoreIveta Ģērmane66954877
28381960
iveta.germane@cesunovads.lv
Arhīva pārzineVelga Buraka26197591velga.buraka@cesunovads.lv
Datortīklu administratorsAgris Ankravs26582758agris.ankravs@cesunovads.lv
JuristsDzintars Jukēvicsdzintars.jukevics@cesunovads.lv
Iepirkumu sekretāreLauma Bogdanova29451641lauma.bogdanova@cesunovads.lv
Vienotais klientu apkalpošanas centrsVecpiebalga
Taurene
66954877
66954876
Datu aizsardzības speciālists28664223das@vecpiebalga.lv

Pagastu pakalpojumu centri

Dzērbenes pagasta pakalpojumu centra  speciālisteEdīte Amane64107280
28080504
dzerbene@vecpiebalga.lv
Inešu pagasta pakalpojumu centra speciālisteInese Ģērmane22008446inesi@vecpiebalga.lv
Kaives pagasta pakalpojumu centra  speciālisteRita Čičkanova22042033kaive@vecpiebalga.lv
Taurenes pagasta pakalpojumu centra speciālisteInese Saliņa64170228
22007612
taurene@vecpiebalga.lv

Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa

Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
Galvenā nekustamā īpašuma speciāliste
pirmdienās 8.00-12.00 ; 13.00-17.00
Daina Slaidiņa64170464

26115317

daina.slaidina@cesunovads.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste
pirmdienās 8.00-12.00 ; 13.00-18.00
Benita   Zvejniece22031720benita.zvejniece@cesunovads.lv
Projektu vadītājaDaiga Šatrovska26585532daiga.satrovska@cesunovads.lv
Lauku attīstības speciāliste 
Tūrisma speciālistsGuntis Davidovs27874575guntis.davidovs@cesunovads.lv

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja p.i.
“Norkalni”, Vecpiebalga,
pirmdienās 9.00 – 12.00,
piektdienās 9.00 -12.00 ; 13.00-15.00 
Ilze Cīrule26122563ilze.cirule@cesunovads.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
“Nēķins”, Taurene,
pirmdienās 13.00-18.00,
ceturtdienās 9.00-12.00
Inese Saliņa64170228
22007612
inese.salina@cesunovads.lv
Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle
“Dārziņi”, Kaive,
otrdienās 14.00 -18.00
Elita Doniņa26534209elita.donina@cesunovads.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja p.i.
“Pils”, Dzērbene,
pirmdienās 14.00-18.00,
ceturtdienās 13.00-17.00
Ilze Cīrule26122563ilze.cirule@cesunovads.lv
Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle
“Pils”, Ineši,
piektdienās 9.00-12.00 ; 13.00-15.00
Elita Doniņa26534209elita.donina@cesunovads.lv

Bibliotēkas

Dzērbenes pagasta bibliotēkas vadītāja
Inese Gusmane64170405inese.gusmane@cesunovads.lv
Inešu pagasta bibliotēkas vadītāja
Anita Katlapa27875899 anita.katlapa@cesunovads.lv
Kaives pagasta bibliotēkas vadītāja
Maija Burjote64125769maija.burjote@cesunovads.lv
Taurenes pagasta bibliotēkas vadītāja
Ineta Rūnika64170261ineta.runika@cesunovads.lv
 Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja

Dzidra Ješkina20232850dzidra.jeskina@cesunovads.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece
Pieņemšanas laiki
Otrdiena 9.00 – 12.00
Ceturtdiena 13.00 – 16.00
Pārējā laikā – iepriekš sazinoties pa tālruņiem: 26341408, 64120282; 64122555; 29194633
Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas kontaktinformācija šeit
Sandra Lazdiņa26341408sandra.lazdina@cesunovads.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede
otrdienās 9.00-11.00
Ilze Pogule64161398
26112088
ilze.pogule@cesunovads.lv
Galvenās grāmatvedes vietnieceIlze Kaula20262131ilze.kaula@cesunovads.lv
Ekonomiste
Algu grāmatvedeLauma Bogdanova29451641lauma.bogdanova@cesunovads.lv
GrāmatvedeInese Berļakova64161970inese.berlakova@cesunovads.lv
Grāmatvede Irēna Kuzmane64161970
20231050
irena.kuzmane@cesunovads.lv
KasiereAiva Lapiņa20240355aiva.lapina@cesunovads.lv

Izglītības iestādes

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola26336356

pamatskola@vecpiebalga.lv

Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas direktors
pirmdienās, trešdienās 8.00-17.00
Andris Sakss26415585andris.sakss@cesunovads.lv
Vecpiebalgas vidusskola64161448vecpiebalga.vsk@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas vidusskolas direktore
pirmdienās 13.00-14.00, iepriekš piesakoties
Ilona Strelkova26497579ilona.strelkova@vecpiebalgasvsk.lv

Kultūras nodaļa

Kultūras nodaļas vadītāja, Vecpiebalgas pagasta kultūras nama vadītāja
Trešdienās 9.00-12.00
Zigrīda Ruicēna26493591zigrida.ruicena@cesunovads.lv
Dzērbenes tautas nama vadītāja trešdienās 13.00-16.00Daina Šmite29408315daina.smite@cesunovads.lv
Inešu tautas nama vadītāja
trešdienās 10.00-15.00
Sarmīte Beķere22022895sarmite.bekere@cesunovads.lv
Taurenes pagasta kultūras nama vadītāja
trešdienās 10.00-15.00
Ginta Babre22032942ginta.babre@cesunovads.lv
Kaives pagasta tautas nama vadītāja
otrdienās 9.00-14.00
Agnese Caunīte- Bērziņa26309040  agnese.caunite@cesunovads.lv

Jaunatnes lietu nodaļa

Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja
pirmdienās 11.00-16.00
Linda Ķaukule20058503linda.kaukule@cesunovads.lv
Jaunatnes darbiniece (JIC “Balgas strops”)Līna Paimiņa 29868892lina.paimina@cesunovads.lv
Jaunatnes darbinieks (Dzērbenes jauniešu centrs)Igors Zvaigzne26576313igors.zvaigzne@cesunovads.lv
Sporta organizatorsToms Praulītis28204453toms.praulitis@cesunovads.lv

Muzeju apvienība „Orisāre”

Muzeju apvienības vadītāja
“Norkalni-2”, Vecpiebalgā,
pirmdienās 9.00 – 17.00 
Līva Grudule26573868liva.grudule@cesunovads.lv
Komunikāciju daļa
“Norkalni-2”, Vecpiebalgā,
16.oktobris – 14.maijs
trešdiena 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
Ilona Muižniece26494406avilona@inbox.lv
Krājuma daļa
“Norkalni-2”, Vecpiebalgā,
pirmdiena, trešdiena,
piektdiena 10.00 – 16.00,
otrdiena, ceturtdiena 14.00 – 22.00
Lūdzam apmeklējumu iepriekš pieteikt!
Maruta Cīrule26107113marutacirule@inbox.lv

Saimniecības nodaļa

Saimniecības nodaļas vadītājs, Inešu saimniecības vadītājs
pirmdienās 17.00-18.00
Viesturis Burjots20238995viesturis.burjots@cesunovads.lv
Vecpiebalgas saimniecības vadītājs
pirmdienās 17.00-18.00
Aldis Mālnieks22016879aldis.malnieks@cesunovads.lv
Dzērbenes saimniecības vadītājs
pirmdienās 17.00-18.00
Viesturs Melbārdis26106679
viesturs.melbardis@cesunovads.lv
Taurenes saimniecības vadītājs
pirmdienās 17.00-18.00
Guntis Eglītis20232963guntis.eglitis@cesunovads.lv
Kaives saimniecības vadītājs
pirmdienās 17.00-18.00
Māris Bērziņš26591112maris.berzins@cesunovads.lv

Sociālais dienests

Sociālā dienesta vadītāja
“Rudiņos”, Taurenē,
pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00, ceturtdiena 8.00-12.00
Velga Berķe20234365velga.berke@cesunovads.lv
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
“Rudiņos”, Taurenē,

Sociālā dienesta vadītājas vietnieks, sociālais darbinieks
“Pilī”, Dzērbenē,
Sociālā darbiniece
“Pilī”, Inešos

Sociālās palīdzības organizatore
“Dārziņos”, Kaivē,
ceturtdiena 9.00-16.00
Guna Princova
26109262
guna.princova@cesunovads.lv
Sociālais darbinieks
“Norkalni-2”, Vecpiebalgā,
otrdiena 8.00-12.00; 12.45-17.00,
piektdiena 8.00-12.00; 12.45-15.00
 Guna Princova26109262guna.princova@cesunovads.lv
Psiholoģe
“Rudiņos”, Taurenē,
otrdienās 10.00-15.00
Anita Prodniece25602769anita.prodniece@cesunovads.lv

Lauku attīstības konsultanti

LLKC lauku attīstības konsultante Vecpiebalgas novadā

Kapsētu pārziņi

Vecpiebalgas pagasta kapiJanīna Cīrule26146197
Dzērbenes pagasta kapiMaija Baltvilka29906091
Taurenes pagasta kapiGenoveva Eglīte26394177
Inešu pagasta kapiIneta Sināte26296264
Kaives pagasta kapiDzidra Olte26341168

* 641XXXXX – telefona Nr. kas ierīkoti no jauna

Back to top button