KONTAKTI

Juridiskā adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
Reģ. Nr.:   90000057259
PVN maks.kods: LV90000057259
Norēķinu konts:  A/S „SEB banka”
Konta Nr.: LV39 UNLA 0004 0111 3062 0
Kods:        UNLALV2X

Tālrunis:  64107279
Mob.tālr.: 28381960

Fakss:     64161969 (vienots visām pašvaldības iestādēm)
E- pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Kontaktforma

DARBA LAIKS:

darba dienās   8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00

Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektore:
Lelde Burdaja
Apmeklētāju pieņemšanas laiks novada administratīvajā centrā Vecpiebalgā:
pirmdienās 13.00 – 17.00

Vienotā klientu apkalpošanas centra darba laiks:

  • P. 8.00 – 12.30 un 13.00 – 17.00
  • O. 8.00 – 12.30 un 13.00 – 17.00
  • T. 8.00 – 12.30 un 13.00 – 17.00
  • C. 8.00 – 12.30 un 13. 00 – 17.00
  • Pk. 8.00 – 12.00 un 13.00 – 15.00

Kontakti un iedzīvotāju pieņemšanas laiki *

Domes priekšsēdētājs  Indriķis Putniņš    29480148 indrikis.putnins@vecpiebalga.lv
Izpilddirektore   Lelde Burdaja  66954877
28349103
lelde.burdaja@vecpiebalga.lv
Administratore  Iveta Ģērmane  66954877
 28381960
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Arhīva pārzine  Velga Buraka  26197591 velga.buraka@vecpiebalga.lv
Datortīklu administrators  Agris Ankravs  26582758 agris.ankravs@vecpiebalga.lv
Juriste  Sandra Straupe  22033401 sandra.straupe@vecpiebalga.lv
Iepirkumu sekretāre  Lauma Bogdanova  29451641 lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
Vienotais klientu apkalpošanas centrs  Vecpiebalga
Taurene
 66954877
Datu aizsardzības speciāliste
Ilona Tenisone 26521206 tenisoneilona@inbox.lv

Pagastu pārvaldes

Dzērbenes pagasta pārvaldes  vadītāja  Dace Caune  64107280

dzerbene@vecpiebalga.lv
Inešu pagasta pārvaldes  vadītāja  Inese Ģērmane  64129328
22008446
inesi@vecpiebalga.lv
Kaives pagasta pārvaldes  vadītāja  Rita Čičkanova  64125766
22042033
kaive@vecpiebalga.lv
Taurenes pagasta pārvaldes vadītāja  Inese Saliņa  64170228
22007612
taurene@vecpiebalga.lv

Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa

Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
 Girta Upena  29376776 girta.upena@vecpiebalga.lv
Galvenā nekustamā īpašuma speciāliste  Daina Slaidiņa  64170464

26115317

daina.slaidiņa@vecpiebalga.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste  Benita   Zvejniece  22031720 benita.zvejniece@vecpiebalga.lv
Projektu vadītāja  Daiga Šatrovska  26585532  projekti@vecpiebalga.lv
Lauku attīstības speciāliste  
Tūrisma speciāliste  Laura Prūse  26127653  laura.pruse@vecpiebalga.lv

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
“Pils”, Dzērbene,
pirmdienās 13.00 – 18.00,
ceturtdienās 14.00 -17.00 
 Irita Sirmā 26122563  barintiesa@vecpiebalga.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
“Nēķins”, Taurene,
otrdienās 13.00-18.00,
piektdienās 8.00-10.00
 Inese Saliņa  64170228
22007612
taurene@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle
“Dārziņi”, Kaive,
otrdienās 14.00 -18.00
 Elita Doniņa 26534209 elita.donina@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle
“Norkalni”, Vecpiebalga,
pirmdienās 9.00-12.00,
piektdienās 9.00-15.00
Irita Sirmā 26122563 barintiesa@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle
“Pils”, Ineši,piektdienās 9.00 -17.00
 Elita Doniņa  26534209 elita.donina@vecpiebalga.lv 

Bibliotēkas

Dzērbenes pagasta bibliotēkas vadītāja
 Inese Gusmane 64170405 inese.gusmane@vcpiebalga.lv
Inešu pagasta bibliotēkas vadītāja
 Inta Pētersone
26537207
inta.petersone@vecpiebalga.lv
Kaives pagasta bibliotēkas vadītāja
 Maija Burjote  64125769 maija.burjote@vecpiebalga.lv
Taurenes pagasta bibliotēkas vadītāja
 Ineta Rūnika  64170261 ineta.runika@vecpiebalga.lv
 Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja,
„Vecpiebalgas Novada Ziņu” veidotāja
 Dzidra Ješkina 20232850 dzidra.jeskina@vecpiebalga.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja                      pirmdienās 10.00-12.00 (Taurenē),            otrdienās 8.00-12.00, 13.00-17.00 (Vecpiebalgā), ceturtdienās 8.00-12.00 (Vecpiebalgā)

Pārējā laikā – iepriekš sazinoties pa tālruni: 26341408 (Vecpiebalgā), 22007612 (Taurenē)

 Sandra Lazdiņa  26341408 dzimtsarakstunodala@vecpiebalga.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede  Marina Siliņa 64161398
20231050
marina.silina@vecpiebalga.lv
Galvenās grāmatvedes vietniece  Ilze Kaula  64161968 ilze.kaula@vecpiebalga.lv
Ekonomiste  Gita Janševica  
29333810
gita.jansevica@vecpiebalga.lv
Algu grāmatvede  Ilze Pogule 26112088 ilze.pogule@vecpiebalga.lv
Grāmatvede  Inese Berļakova 64161970 inese.berlakova@vecpiebalga.lv
Grāmatvede   Maija Bērziņa 64161970 maija.berzina@vecpiebalga.lv
Kasiere  Irēna Kuzmane 64172020 irena.kuzmane@vecpiebalga.lv

Izglītības iestādes

Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas direktore    Ērika Arāja  26336356 erika.araja@vecpiebalga.lv

dzerbenesvsk@vecpiebalga.lv

Inešu pamatskolas direktore  Gunta Dadeika 64129326
22026815
gunta.dadeika@vecpiebalga.lv

inesi.skola@vecpiebalga.lv

Taurenes pamatskolas direktore  Lilita Ozoliņa 22013985 lilita.ozolina@vecpiebalga.lv

taurene.skola@vecpiebalga.lv

Vecpiebalgas vidusskolas direktore  

vecpiebalga.vsk@vecpiebalga.lv

Kultūras nodaļa

Kultūras nodaļas vadītāja, Vecpiebalgas pagasta kultūras nama vadītāja  Zigrīda Ruicēna  26493591 zigrida.ruicena@vecpiebalga.lv
Dzērbenes tautas nama vadītāja  Daina Šmite  29408315 daina.smite@vecpiebalga.lv
Inešu tautas nama vadītāja   Sarmīte Beķere  22022895 sarmite.bekere@vecpiebalga.lv
Taurenes pagasta kultūras nama vadītāja  Ginta Babre  22032942 ginta.babre@vecpiebalga.lv
Kaives pagasta tautas nama vadītāja  Agnese Caunīte- Bērziņa  26309040   agnese.caunite@vecpiebalga.lv

Jaunatnes lietu nodaļa

Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Linda Ķaukule  20058503  linda.kaukule@vecpiebalga.lv
Jaunatnes darbiniece (JIC “Balgas strops”) Madara Višņova 26382079
Jaunatnes darbinieks (Dzērbenes jauniešu centrs) Igors Zvaigzne 26576313 dzerbenesjc@gmail.com
Sporta organizators Toms Praulītis 28204453 toms.praulitis@vecpiebalga.lv

Muzeju apvienība „Orisāre”

Muzeju apvienības vadītāja
“Norkalni-2”, Vecpiebalgā,
pirmdiena 9.00 – 17.00 
 Līva Grudule  26573868 liva.grudule@vecpiebalga.lv
Komunikāciju daļa
“Norkalni-2”, Vecpiebalgā,
16.oktobris – 14.maijs
trešdiena 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
 Ilona Muižniece
26494406
avilona@inbox.lv
Krājuma daļa
“Norkalni-2”, Vecpiebalgā,
pirmdiena, trešdiena,
piektdiena 10.00 – 16.00,
otrdiena, ceturtdiena 14.00 – 22.00 .                                      Lūdzam apmeklējumu iepriekš pieteikt!
 Maruta Cīrule 26107113 marutacirule@inbox.lv

Saimniecības nodaļa

Saimniecības nodaļas vadītājs  Andris Lapiņš 22016879
andris.lapins@vecpiebalga.lv 
Dzērbenes saimniecības vadītājs  Viesturs Melbārdis 20242023 viesturs.melbardis@vecpiebalga.lv
Inešu saimniecības vadītājs  Viesturis Burjots
20238995
viesturis.burjots@vecpiebalga.lv
Taurenes saimniecības vadītājs  Guntis Eglītis
20232963
guntis.eglitis@vecpiebalga.lv
Kaives saimniecības vadītājs  Māris Bērziņš 26591112 maris.berzins@vecpiebalga.lv
Elektriķis  Ivars Dambītis 29152954

Sociālais dienests

Sociālā dienesta vadītāja
“Rudiņos”, Taurenē,
pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00, ceturtdiena 8.00-12.00,
piektdiena 8.00-12.00 
 Velga Berķe 20234365 velga.berke@vecpiebalga.lv
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
“Rudiņos”, Taurenē,
trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00,
piektdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00
 Sintija Dubova  22003709 sintija.dubova@vecpiebalga.lv
Sociālā dienesta vadītājas vietnieks, sociālais darbinieks
“Pilī”, Dzērbenē,
pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00,
ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00
 Ivars Sakss 20244231 ivars.sakss@vecpiebalga.lv
Sociālā darbiniece
“Pilī”, Inešos,
pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-15.00,
ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-15.00 
 Biruta Engere 64129333
20241435
biruta.engere@vecpiebalga.lv
Sociālās palīdzības organizatore
“Dārziņos”, Kaivē,
otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00,
ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00 
 Velga Buraka 64125767
26197591
velga.buraka@vecpiebalga.lv
Sociālais darbinieks
“Norkalni-2”, Vecpiebalgā,
otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00,
piektdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00
  Guna Princova 26109262 guna.princova@vecpiebalga.lv
Psiholoģe
“Rudiņos”, Taurenē,
otrdienās 10.00-15.00
 Anita Prodniece 25602769 anita.prodniece@vecpiebalga.lv

Lauku attīstības konsultanti

LLKC lauku attīstības konsultante Vecpiebalgas novadā
otrdiena 13.00 – 17.00,
piektdiena 8.00-13.00
 Benita Zvejniece
22031720
benita.zvejniece@vecpiebalga.lv

Kapsētu pārziņi

Vecpiebalgas pagasta kapi  Janīna Cīrule 26146197
Dzērbenes pagasta kapi  Maija Baltvilka 29906091
Taurenes pagasta kapi  Genoveva Eglīte 26394177
Inešu pagasta kapi 20238995
Kaives pagasta kapi  Dzidra Olte 26341168

* 641XXXXX – telefona Nr. kas ierīkoti no jauna

Close