KONTAKTI

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS kontaktinformācija

Cēsu novada
Vecpiebalgas apvienības pārvalde
Juridiskā adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalga,
Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122
Reģ. Nr.:   90000057259
PVN maks.kods: LV90000057259
Norēķinu konts:  A/S „SEB banka”
Konta Nr.: LV39 UNLA 0004 0111 3062 0
Kods:        UNLALV2X

Tālrunis:  64107279
Mob.tālr.: 28381960
E- pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Kontaktforma

DARBA LAIKS:

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00, pārtraukums 12.00 – 13.00
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00, pārtraukums 12.00 – 12.45

Kases darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.30
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00, pārtraukums 12.00 – 12.45
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.:
Lelde Burdaja
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Vecpiebalgā:
pirmdienās 13.00 – 17.00

Kontakti un iedzīvotāju pieņemšanas laiki *

Tālr.e-pasts
Apvienības pārvaldes vadītāja p.i.Lelde Burdaja66954877
28349103
lelde.burdaja@vecpiebalga.lv
AdministratoreIveta Ģērmane66954877
28381960
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Arhīva pārzineVelga Buraka26197591velga.buraka@vecpiebalga.lv
Datortīklu administratorsAgris Ankravs26582758agris.ankravs@vecpiebalga.lv
JuristsDzintars Jukēvicsdzintars.jukevics@vecpiebalga.lv
Iepirkumu sekretāreLauma Bogdanova29451641lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
Vienotais klientu apkalpošanas centrsVecpiebalga
Taurene
66954877
66954876
Datu aizsardzības speciālists28664223das@vecpiebalga.lv

Pagastu pakalpojumu centri

Dzērbenes pagasta pakalpojumu centra  vadītājaEdīte Amane64107280
28080504
dzerbene@vecpiebalga.lv
Inešu pagasta pakalpojumu centra vadītājaInese Ģērmane22008446inesi@vecpiebalga.lv
Kaives pagasta pakalpojumu centra  vadītājaRita Čičkanova22042033kaive@vecpiebalga.lv
Taurenes pagasta pakalpojumu centra vadītājaInese Saliņa64170228
22007612
taurene@vecpiebalga.lv

Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa

Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
Galvenā nekustamā īpašuma speciāliste
pirmdienās 8.00-12.00 ; 13.00-17.00
Daina Slaidiņa64170464

26115317

daina.slaidina@vecpiebalga.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste
pirmdienās 8.00-12.00 ; 13.00-18.00
Benita   Zvejniece22031720benita.zvejniece@vecpiebalga.lv
Projektu vadītājaDaiga Šatrovska26585532projekti@vecpiebalga.lv
Lauku attīstības speciāliste 
Tūrisma speciālistsGuntis Davidovs27874575guntis.davidovs@vecpiebalga.lv

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja p.i.
“Norkalni”, Vecpiebalga,
pirmdienās 9.00 – 12.00,
piektdienās 9.00 -12.00 ; 13.00-15.00 
Ilze Cīrule26122563barintiesa@vecpiebalga.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
“Nēķins”, Taurene,
pirmdienās 13.00-18.00,
ceturtdienās 9.00-12.00
Inese Saliņa64170228
22007612
taurene@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle
“Dārziņi”, Kaive,
otrdienās 14.00 -18.00
Elita Doniņa26534209elita.donina@vecpiebalga.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja p.i.
“Pils”, Dzērbene,
pirmdienās 14.00-18.00,
ceturtdienās 13.00-17.00
Ilze Cīrule26122563barintiesa@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle
“Pils”, Ineši,
piektdienās 9.00-12.00 ; 13.00-15.00
Elita Doniņa26534209elita.donina@vecpiebalga.lv 

Bibliotēkas

Dzērbenes pagasta bibliotēkas vadītāja
Inese Gusmane64170405inese.gusmane@vcpiebalga.lv
Inešu pagasta bibliotēkas vadītāja
Anita Katlapa27875899 anita.katlapa@inbox.lv
Kaives pagasta bibliotēkas vadītāja
Maija Burjote64125769maija.burjote@vecpiebalga.lv
Taurenes pagasta bibliotēkas vadītāja
Ineta Rūnika64170261ineta.runika@vecpiebalga.lv
 Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja,
„Vecpiebalgas Apvienības Ziņu” veidotāja
Dzidra Ješkina20232850dzidra.jeskina@vecpiebalga.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
pirmdienās 9.00-12.00 ; 13.00-18.00
Pārējā laikā – iepriekš sazinoties pa tālruni: 26341408 (Vecpiebalgā), 22007612 (Taurenē)
Sandra Lazdiņa26341408dzimtsarakstunodala@vecpiebalga.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede
otrdienās 9.00-11.00
Ilze Pogule64161398
26112088
ilze.pogule@vecpiebalga.lv
Galvenās grāmatvedes vietnieceIlze Kaula20262131ilze.kaula@vecpiebalga.lv
Ekonomiste
Algu grāmatvedeGuna Sarmule29451641guna.sarmule@vecpiebalga.lv
GrāmatvedeInese Berļakova64161970inese.berlakova@vecpiebalga.lv
Grāmatvede Irēna Kuzmane64161970
20231050
irena.kuzmane@vecpiebalga.lv
KasiereAiva Lapiņa20240355kase@vecpiebalga.lv

Izglītības iestādes

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola26336356

pamatskola@vecpiebalga.lv

Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas direktors
pirmdienās, trešdienās 8.00-17.00
Andris Sakss26415585andris.sakss@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas vidusskola64161448vecpiebalga.vsk@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas vidusskolas direktore
pirmdienās 13.00-14.00, iepriekš piesakoties
Ilona Strelkova26497579ilona.strelkova@vecpiebalgasvsk.lv

Kultūras nodaļa

Kultūras nodaļas vadītāja, Vecpiebalgas pagasta kultūras nama vadītāja
Trešdienās 9.00-12.00
Zigrīda Ruicēna26493591zigrida.ruicena@vecpiebalga.lv
Dzērbenes tautas nama vadītāja trešdienās 13.00-16.00Daina Šmite29408315daina.smite@vecpiebalga.lv
Inešu tautas nama vadītāja
trešdienās 10.00-15.00
Sarmīte Beķere22022895sarmite.bekere@vecpiebalga.lv
Taurenes pagasta kultūras nama vadītāja
trešdienās 10.00-15.00
Ginta Babre22032942ginta.babre@vecpiebalga.lv
Kaives pagasta tautas nama vadītāja
otrdienās 9.00-14.00
Agnese Caunīte- Bērziņa26309040  agnese.caunite@vecpiebalga.lv

Jaunatnes lietu nodaļa

Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja
pirmdienās 11.00-16.00
Linda Ķaukule20058503linda.kaukule@vecpiebalga.lv
Jaunatnes darbiniece (JIC “Balgas strops”)Līna Paimiņa 29868892lina.paimina@vecpiebalga.lv
Jaunatnes darbinieks (Dzērbenes jauniešu centrs)Igors Zvaigzne26576313dzerbenesjc@gmail.com
Sporta organizatorsToms Praulītis28204453toms.praulitis@vecpiebalga.lv

Muzeju apvienība „Orisāre”

Muzeju apvienības vadītāja
“Norkalni-2”, Vecpiebalgā,
pirmdienās 9.00 – 17.00 
Līva Grudule26573868liva.grudule@vecpiebalga.lv
Komunikāciju daļa
“Norkalni-2”, Vecpiebalgā,
16.oktobris – 14.maijs
trešdiena 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
Ilona Muižniece26494406avilona@inbox.lv
Krājuma daļa
“Norkalni-2”, Vecpiebalgā,
pirmdiena, trešdiena,
piektdiena 10.00 – 16.00,
otrdiena, ceturtdiena 14.00 – 22.00
Lūdzam apmeklējumu iepriekš pieteikt!
Maruta Cīrule26107113marutacirule@inbox.lv

Saimniecības nodaļa

Saimniecības nodaļas vadītājs, Inešu saimniecības vadītājs
pirmdienās 17.00-18.00
Viesturis Burjots20238995viesturis.burjots@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas saimniecības vadītājs
pirmdienās 17.00-18.00
Aldis Mālnieks22016879aldis.malnieks@vecpiebalga.lv
Dzērbenes saimniecības vadītājs
pirmdienās 17.00-18.00
Viesturs Melbārdis20242023
viesturs.melbardis@vecpiebalga.lv
Taurenes saimniecības vadītājs
pirmdienās 17.00-18.00
Guntis Eglītis20232963guntis.eglitis@vecpiebalga.lv
Kaives saimniecības vadītājs
pirmdienās 17.00-18.00
Māris Bērziņš26591112maris.berzins@vecpiebalga.lv

Sociālais dienests

Sociālā dienesta vadītāja
“Rudiņos”, Taurenē,
pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00, ceturtdiena 8.00-12.00
Velga Berķe20234365velga.berke@vecpiebalga.lv
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
“Rudiņos”, Taurenē,
trešdiena 8.00-12.00; 12.45-17.00,
piektdiena 8.00-12.00; 12.45-15.00
Sintija Dubova22003709sintija.dubova@vecpiebalga.lv
Sociālā dienesta vadītājas vietnieks, sociālais darbinieks
“Pilī”, Dzērbenē,
pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00,
ceturtdiena 8.00-12.00; 12.45-17.00
Ivars Sakss20244231ivars.sakss@vecpiebalga.lv
Sociālā darbiniece
“Pilī”, Inešos,
otrdiena  
9.00 – 15.00
Sintija Dubova
22003709
sintija.dubova@vecpiebalga.lv
Sociālās palīdzības organizatore
“Dārziņos”, Kaivē,
ceturtdiena 9.00-16.00
Guna Princova
26109262
guna.princova@vecpiebalga.lv
Sociālais darbinieks
“Norkalni-2”, Vecpiebalgā,
otrdiena 8.00-12.00; 12.45-17.00,
piektdiena 8.00-12.00; 12.45-15.00
 Guna Princova26109262guna.princova@vecpiebalga.lv
Psiholoģe
“Rudiņos”, Taurenē,
otrdienās 10.00-15.00
Anita Prodniece25602769anita.prodniece@vecpiebalga.lv

Lauku attīstības konsultanti

LLKC lauku attīstības konsultante Vecpiebalgas novadā
otrdiena 13.00 – 17.00,
piektdiena 8.00-13.00
Benita Zvejniece22031720benita.zvejniece@vecpiebalga.lv

Kapsētu pārziņi

Vecpiebalgas pagasta kapiJanīna Cīrule26146197
Dzērbenes pagasta kapiMaija Baltvilka29906091
Taurenes pagasta kapiGenoveva Eglīte26394177
Inešu pagasta kapiIneta Sināte26296264
Kaives pagasta kapiDzidra Olte26341168

* 641XXXXX – telefona Nr. kas ierīkoti no jauna

Back to top button