DZĒRBENES TAUTAS NAMS

Pils
Dzērbenes pagasts
Vecpiebalgas novads
LV – 4118

Tautas nama vadītāja Daina Šmite
T. + 371 29408315
daina.smite@vecpiebalga.lv

Dzērbenes tautas namā, kas atrodas Dzērbenes pilī, ir zāle ar 100 sēdvietām. Dažādiem pasākumiem, konferencēm tiek izmantota izstāžu zāle. Vasarā koncerti un balles notiek Dzērbenes Augstā kalna estrādē.

Dzērbenes tautas nama amatiermākslas kolektīvi:

  • Folkloras kopa „Māras bērni” – otrdienās, ceturtdienās plkst.16.30 (vadītāja Mārīte Šķēle, t.29227852);
  • Vokāli instrumentālā grupa „Isidora pagalms” – piektdienās plkst.16.00 (vadītāja Dagnija Sakse, t. 29164129);
  • Tautas deju kopa „Juveris” – otrdienās, ceturtdienās plkst.19.30 (vadītājs Uldis Blīgzna);
  • Pirmsskolas bērnu tautisko deju kolektīvs – ceturtdienās plkst.15.30 Dzērbenes skolā (vadītāja Gunita Gedroica – Jurago, t.22498394);
  • Sākumskolas bērnu tautisko deju kolektīvs – pirmdienās plkst.12.30, piektdienās plkst.13.00 Dzērbenes skolā (vadītājs Andris Sakss, t.26415585);
  • Pamatskolas bērnu tautisko deju kolektīvs – pirmdienās plkst.13.30, piektdienās plkst.14.00 Dzērbenes skolā (vadītājs Andris Sakss, t.26415585);
  • Tekstilmākslas studija – trešdienās Amatu mājā, pēc individuālā laika plānojuma (koordinators Daina Šmite, t.29408315);
  • Vēstures klubiņš „Serben” – (vadītāja Mārīte Šķele, t.29227852).

Close