DZĒRBENES TAUTAS NAMS

Pils
Dzērbenes pagasts
Cēsu novads
LV – 4118

Tautas nama vadītāja Daina Šmite
T. + 371 29408315
daina.smite@cesunovads.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks trešdienās 13.00-16.00

Dzērbenes tautas namā, kas atrodas Dzērbenes pilī, ir zāle ar 100 sēdvietām. Dažādiem pasākumiem, konferencēm tiek izmantota izstāžu zāle. Vasarā koncerti un balles notiek Dzērbenes Augstā kalna estrādē.

Dzērbenes tautas nama amatiermākslas kolektīvi:

  • Folkloras kopa „Māras bērni”, vadītāja Mārīte Šķēle, otrdienās 16.00
  • Senioru tautisko deju kolektīvs F grupa „Juveris”, vadītājs Uldis Blīgzna, otrdienās, ceturtdienās plkst. 20.00
  • Pirmsskolas bērnu tautisko deju kolektīvs, vadītāja Dace Potaša, trešdienās, ceturtdienās plkst.15.00
  • Tekstilrokdarbu pulciņš, ceturtdienās 18.00
  • Vēstures klubiņš „Serben”, vadītāja Mārīte Šķele
Back to top button