INEŠU TAUTAS NAMS

Pils
Inešu pagasts
Vecpiebalgas novads
LV-4123

Tautas nama vadītāja Sarmīte Beķere 
T. + 371 22022895
sarmite.bekere@vecpiebalga.lv

Vecpiebalgas muižas ēka, kurā šobrīd atrodas Inešu tautas nams, celta 1688. gadā kā  zviedru valdības īpašums. Pēc Lielā Ziemeļu kara Krievijas imperators Pēteris I uzdāvināja muižu Borisam Šeremetjevam, kura saimniekošanas laikā ap 1784.-1786. gadu tika uzcelta muižas dzīvojamā ēka tagadējā izskatā. Pie muižas atrodas parks un estrāde, vīna pagrabiņā iekārtots Piebalgas novadpētniecības muzejs. Inešu tautas nams, kura misija ir amatiermākslas tradīciju uzturēšana, darbu pilī uzsāka 1945.gada 8.aprīlī. Inešu tautas nama telpas var izmantot kāzu ceremonijām, izstādēm, koncertiem, konferencēm. Laipni lūdzam!

Inešu pagasta amatiermākslas kolektīvi:

• Dāmu deju kolektīvs „Drostaliņas”–  pirmdienās plkst.11.30 (vadītāja Antra Grinberga, t.26498175);

Vecpiebalgas muižas koris – ceturtdienās plkst.19.30 (diriģents Jānis Rijnieks, t.29205371);

Pirmsskolas bērnu tautisko deju kolektīvs „Sienāzīši” – trešdienās plkst.10.30 Inešu pamatskolā (vadītāja Līga Beķere, t.29129324).

 

Close