VECPIEBALGAS BIBLIOTĒKA

Ziemeļu iela 13
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalgas novads
LV-4122
Tālr. +371 20232850
e-pasts: vecpiebalga.bibl@inbox.lv

Darba laiks:

P. 8:30-13:00 14:00-19:00
O. 8:30-13:00 14:00-19:00
T. 8:30-13:00 14:00-19:00
C. 8:30-13:00 14:00-19:00
P. 8:30-13:00 14:00-17:00
S. slēgts
Sv. slēgts

Vasaras darba laiks (no 1.jūlija līdz 31.augustam):

P. 9:00-13:00 14:00-18:00
O. 9:00-13:00 14:00-18:00
T. 9:00-13:00 14:00-18:00
C. 9:00-13:00 14:00-18:00
P. 8:00-13:00 14:00-17:00
S. slēgts
Sv. slēgts

Bibliotēkas vēsture

Vecpiebalgā 1869.gada 26.martā Latvijā viena no pirmajām nodibinājās „dziedāšanas un lasīšanas biedrība”, kas kļuva par kultūras centru vecpiebaldzēnu vidū. Ziņas par bibliotēkas pastāvēšanu ir no 1887.gada, kad jaunuzceltajā biedrības namā tika izveidota bibliotēka, kas pastāvēja līdz 1919.gadam.Pēc pārtraukuma – 1945. gadā bibliotēka tika atjaunota.

Laika gaitā pilnveidojas bibliotēkas darba formas, dažādojas pakalpojumu klāsts, uzlabojas darba kvalitāte. 1984.gada rudenī Vecpiebalgas pagasta bibliotēkai tiek pievienota Kagaiņu bibliotēka. 1991.gadāgrāmatu krātuveno „Gaitniekiem” pārceļas uz jaunām telpām Ziemeļu ielā 13 (bērnudārza ēkā).
2006.gadā Valsts vienotās bibliotēku sistēmas (VVBIS) projekta rezultātā bibliotēkā tiek  ierīkots pastāvīgais interneta pieslēgums un tā saņem jaunu datortehniku.  2007.gadā uzsākta Bila un MelindasGeitsu fonda (BMGF) projekta realizācija: palielināts interneta piekļuves ātrums, paplašināti lokālie datortīkli, ierīkots bezvadu internets (WiFi), uzsāktas bibliotekāru apmācības. Lasītāju automatizēta apkalpošana bibliotēkā tiek veikta no 2010.gada. Šobrīd bibliotēkas krājumā ir vairāk kā 7 500 dokumenti.

* 2013.gadā bibliotēka tiek paplašināta – iegūstam telpu lasītavai. Ceram, ka bibliotēkas atvērtība un draudzīgā vide uzrunās ikvienu esošo un potenciālo apmeklētāju.

* Vecpiebalgas pagasta bibliotēka 2014.gadā tika akreditēta, un tai ir piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

 

Bibliotēkas 2014.gada darba rādītāji šeit …

Kā kļūt par bibliotēkas lasītāju?

>  Nākot pirmo reizi, līdzi ņemiet personu apliecinošu dokumentu – pasi, autovadītāja apliecību vai personas apliecību jeb elektroniskās identifikācijas karti.

>  Bērniem un jauniešiem līdz 16 gadu vecumam, iestājoties bibliotēkā, jāiesniedz vecāku aizpildīts galvojums.

Piedāvājam brīvu piekļuvi informācijai, atbalstu formālajai un
mūžizglītībai, pasākumus lasīšanas veicināšanai:

 • Plašu latviešu oriģinālliteratūras, ārvalstu daiļliteratūras un nozaru literatūras klāstu, lasītavā – uzziņu krājumus, periodiskos izdevumus un novadpētniecības materiālus.
 • Krāsainas un interesantas grāmatas pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem.
 • Iespēju iepazīties ar bibliotēkas krājumu Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā, sadaļā „Vecpiebalgas pagasta bibliotēka”: http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/16/home.aspx
 • Bez maksas izmantot internetu un datorlasītavu, WiFi.
 • Informācijas meklēšanu datubāzēs : reģionālajā kopkatalogā un novadpētniecības datu bāzē, autorizētajās tiešsaistes datubāzēs – Letonika.lv, Lursoft datubāzē “Laikrakstu bibliotēka”, Filmas lv., valsts nozīmes kopkatalogā un analītikas datubāzē,  Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotajās datubāzēs.
 • Grāmatu rezervēšanu un lietošanas termiņa pagarināšanu internetā.
 • Veikt kopijas, izdrukas no jūsu vai bibliotēkas materiāliem.
 • Datorprasmju un interneta lietošanas individuālas apmācības (pamatlīmenis).
 • Bibliotekārās uzziņas.
 • Apmeklēt literārus, tematiskus, izzinošus pasākumus un izstādes.
 • Piedalīties dažādos konkursos un aktivitātēs, piemēram, apgūt jaunas prasmes radošajās darbnīcās.
 • Kļūt par Lasītāju klubiņa dalībnieku.
 • Uzzināt par jaunieguvumiem Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā: http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/16/home.aspx .

Bibliotēkas nolikums:
lejupielādēt šeit …

Bibliotēkas izmantošanas noteikumi:
lejupielādēt šeit …

2017.gada pārskats šeit…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close