VECPIEBALGAS BIBLIOTĒKA

Ziemeļu iela 13
Vecpiebalgas pagasts
Cēsu novads
LV-4122
Tālr. +371 20232850
e-pasts: dzidra.jeskina@cesunovads.lv

Darba laiks:

P. 8:30-13:00 14:00-19:00
O. 8:30-13:00 14:00-19:00
T. 8:30-13:00 14:00-19:00
C. 8:30-13:00 14:00-19:00
P. 8:30-13:00 14:00-16:00
S. slēgts  
Sv. slēgts  

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem vasaras periodā (no 1.jūnija līdz 1.septembrim):

P. 9:00-13:00 14:00-17:00
O. 9:00-13:00 14:00-17:00
T. 9:00-13:00 14:00-17:00
C. 9:00-13:00 14:00-17:00
P. 9:00-13:00 14:00-16:00
S. slēgts  
Sv. slēgts  

Bibliotēkas vēsture

Vecpiebalgā 1869.gada 26.martā Latvijā viena no pirmajām nodibinājās „dziedāšanas un lasīšanas biedrība”, kas kļuva par kultūras centru vecpiebaldzēnu vidū.  Jaunuzceltajā biedrības namā  izvietotā bibliotēka pastāvēja līdz 1919.gadam. Pēc pārtraukuma – 1945. gadā bibliotēka tika atjaunota.
No 1945.gada līdz 1948. gadam bibliotēkā, kas tolaik atrodas „Gaitniekos”, strādā Eduards Damroze.
Nodibinot Piebalgas MTS, 1949. gadā bibliotēka tiek pārcelta uz „Meirēniem”, kur grāmatu krātuve atrodas līdz 1955.gadam.
No 1948.gada līdz 1949. gadam bibliotēku vada Skaidrīte Kārkliņa, no 1949.gada līdz 1952. gadam – A.Ulmane, no 1953.gada līdz 1955.gadam R.Doniņa.
Pēc Piebalgas MTS likvidācijas 1955. gadā bibliotēkas grāmatu krājums atgriežas atpakaļ “Gaitniekos”, kur tas atrodas līdz 1961. gadam.
1955.gadā bibliotēkā sāk strādāt Vaida Dzērve, kura šajā darbā aizvada teju trīsdesmit gadus.
1961.gadā tiek atvērts atjaunotais kultūras nams, un bibliotēka tiek pārcelta uz telpām kultūras namā, kur tā atrodas līdz 1975. gadam, kad namā izceļas ugunsgrēks. Cieš arī bibliotēkas krājums, bet atlikušās grāmatas un inventārs atkal ceļo uz „Gaitniekiem”. 
Laika gaitā pilnveidojas bibliotēkas darba formas, dažādojas pakalpojumu klāsts, uzlabojas darba kvalitāte. 1984.gada rudenī Vecpiebalgas pagasta bibliotēkai tiek pievienota Kagaiņu bibliotēka. 1991.gadā grāmatu krātuve no „Gaitniekiem” pārceļas uz jaunām telpām Ziemeļu ielā 13 (bērnudārza ēkā).
2006.gadā Valsts vienotās bibliotēku sistēmas (VVBIS) projekta rezultātā bibliotēkā tiek  ierīkots pastāvīgais interneta pieslēgums un tā saņem jaunu datortehniku.  2007.gadā uzsākta Bila un MelindasGeitsu fonda (BMGF) projekta realizācija: palielināts interneta piekļuves ātrums, paplašināti lokālie datortīkli, ierīkots bezvadu internets (WiFi), uzsāktas bibliotekāru apmācības. Lasītāju automatizēta apkalpošana bibliotēkā tiek veikta no 2011.gada. Šobrīd bibliotēkas krājumā ir vairāk kā 8 000 dokumenti.

* 2012.gadā bibliotēka tiek paplašināta – iegūstam telpu lasītavai. Ceram, ka bibliotēkas atvērtība un draudzīgā vide uzrunās ikvienu esošo un potenciālo apmeklētāju.
* Vecpiebalgas pagasta bibliotēka 2014. gadā tika akreditēta, un tai ir piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.  
* Informācija par bibliotēku facebook.com, Latvijas kultūras datu portālā un Bibliotēku portālā

Kā kļūt par bibliotēkas lasītāju?

>  Nākot pirmo reizi, līdzi ņemiet personu apliecinošu dokumentu – pasi, autovadītāja apliecību vai personas apliecību jeb elektroniskās identifikācijas karti.

>  Bērniem un jauniešiem līdz 16 gadu vecumam, iestājoties bibliotēkā, jāiesniedz vecāku aizpildīts galvojums.

Piedāvājam brīvu piekļuvi informācijai, atbalstu formālajai un
mūžizglītībai, pasākumus lasīšanas veicināšanai:

 • Plašu latviešu oriģinālliteratūras, ārvalstu daiļliteratūras un nozaru literatūras klāstu, lasītavā – uzziņu krājumus, periodiskos izdevumus un novadpētniecības materiālus.
 • Krāsainas un interesantas grāmatas pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem.
 • Iespēju iepazīties ar bibliotēkas krājumu Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā, sadaļā „Vecpiebalgas pagasta bibliotēka”: http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/16/home.aspx
 • Bez maksas izmantot internetu un datorlasītavu, WiFi.
 • Informācijas meklēšanu datubāzēs : reģionālajā kopkatalogā un novadpētniecības datu bāzē, autorizētajās tiešsaistes datubāzēs – Letonika.lv, Lursoft datubāzē “Laikrakstu bibliotēka“, Filmas lv.,   Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotajās datubāzēs.
 • Grāmatu rezervēšanu un lietošanas termiņa pagarināšanu internetā.
 • Veikt kopijas, izdrukas no jūsu vai bibliotēkas materiāliem, dokumentu laminēšanu (maksas pakalpojumi, cenrādis).
 • Datorprasmju un interneta lietošanas individuālas apmācības (pamatlīmenis).
 • Bibliotekārās uzziņas.
 • Apmeklēt literārus, tematiskus, izzinošus pasākumus un izstādes.
 • Piedalīties dažādos konkursos un aktivitātēs, piemēram, apgūt jaunas prasmes radošajās darbnīcās.
 • Uzzināt par jaunieguvumiem Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā: http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/16/home.aspx .
 • Iepazīties ar pašvaldības informāciju – attīstības plānošanas dokumentiem, gada pārskatiem, saistošajiem noteikumiem, domes sēžu materiāliem.
Bibliotēkas kopkataloga lietošana – grāmatu rezervēšana, pasūtīšana, pagarināšana.
Back to top button