ProjektiPROJEKTI 2010. GADS

Kulturālā vidē , kulturāls cilvēks.

LAD Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2010.gada 9.novembrī ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta (Nr.10-09-LL29-L413203-000008) pieteikumu „Kulturālā vidē , kulturāls cilvēks” kurš tika iesniegts ELFLA Lauku attīstības programmas  pasākuma “Lauku ekonomikas dāžādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta mērķis ir pavērt jaunas, radošās iniciatīvas un profesionālās darbības iespējas uz Vecpiebalgas kultūras nama skatuves. Radīt apstākļus, kvalitatīvi jaunai, racionālākai Taurenes kultūras nama mazās zāles izmantošanai. Nodrošināt Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem sakārtotu kultūrvidi.

Projekta ietvaros paredzēts Taurenes kultūras namā izveidot semināru un konferenču zāli aprīkojot to ar mēbelēm un semināru rīkošanai nepieciešamo tehniku (projektors, dators). Vecpiebalgas kultūras nams tiks aprīkots ar kvalitatīvām skaņas un gaismas iekārtām.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 14000Ls, no kurām ELFLA finansējums ir 10500.00Ls. Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība. Projekta īstenošana tika uzsākta 2010.gada novembrī un plānots pabeigt 2011.gada laikā.

Saistītie raksti

Back to top button