IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2015. GADS

Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm

Publikācijas datums
14.aprīlis 2015.g.
Iepirkuma metode Atklāts konkurss
Iepirkuma veids
Pakalpojums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju:
Taurenes katlumāja – Guntis Eglītis tālr. 20232963, tālr.64170259
Vecpiebalgas katlumāja – Andris Lapiņš tālr. 29153574
Skujenes skola – Māris Bērziņš tālr. 26591112
Identifikācijas numurs
VNP-2015/08
Paredzamā iepirkuma priekšmets Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm”
CVP kods
03413000-8
Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 15.maijam plkst. 14.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena par 1 (vienu) m3
Pielikumi Nolikums  šeit …
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit …

Saistītie raksti

Back to top button