IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2013. GADS

Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm

 
Publikācijas datums
21.jūnijs 2013.g.
Iepirkuma metode Atklāts konkurss
Iepirkuma veids
Pakalpojums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona par iepirkuma procedūru – Anita Zvaigzne tel., 26411840
e-pasts: dzerbene@vecpiebalga.lv
Taurenes katlumāja – Guntis Eglītis
tālr. 20232963, tālr.64170259
Vecpiebalgas katlumāja – Aivars Avens tālr. 29153574
Identifikācijas numurs
VNP-2013/4
Paredzamā iepirkuma priekšmets Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm”
CVP kods
03413000-8
Piedāvājums spēkā līdz 2013.gada 29.jūlijam plkst. 11.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena par 1 (vienu) m3
Pielikumi Nolikums  šeit
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit

Saistītie raksti

Back to top button