Pārvaldes jaunumiUzņēmējdarbība

KURSI “BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS PAMATI”

Profesionālās pilnveides izglītības 160 stundu kurss sniedz zināšanu bāzi par bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošanas pamatprincipiem. Kursā tiks izmantotas dažādas mācību metodes – 50% teorētiskās un 50% praktiskās apmācības izbraukumos uz bioloģiskām saimniecībām. Sekmīgi pabeidzot kursu, klausītājs saņems apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.
Mācību sākums 18.12.2018.-14.05.2019. otrdienās (VIETU SKAITS IEROBEŽOTS)
Mācību norise: 9:00-16:00 (Nodarbību cikls notiks divdesmit dienas )
Norises vieta: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu novads
Klausītāji, auditorija: šis kurss piemērots iesācējiem, kā arī lauksaimniecības lietpratējiem.

Kursa ietvaros apgūsiet:
– Saimniekošanas metodes lauksaimniecībā – kā pāriet no konvencionālās uz bioloģisko saimniekošanu;
– Normatīvos aktus bioloģiskajā lauksaimniecībā;
– Augkopības produkcijas ražošanu, ievērojot bioloģiskās saimniekošanas principus;
– Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas nosacījumus bioloģiskās saimniekošanas sistēmā;
– Mārketinga procesus zemnieku saimniecībā.

Juridiskām vai fiziskām personām, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašniekiem vai tiesiskais valdītājiem mācību maksu sedz no ELFLA projekta „Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.‑2020.gadam” pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” līdzekļiem.

PIETEIKUMS ATRODAMS ŠEIT

Kontaktinformācija:
Tālrunis: 28810789,64130009
E-pasts: macibucentrs@stc.lv
Mājaslapa: www.stc.lv/macibu-centrs
www.facebook.com/stcmacibucentrs.lv

Saistītie raksti

Back to top button