Izsoles

LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTI

2020.gada 16. martā notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nomas tiesību izsoles par lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumos:
“Zvārguļi” Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, kadastra numurs 4258 006 0117, kadastra apzīmējums 4258 006 0038, 1,9 ha platībā. Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks, nosolītā nomas maksa 32,00 eiro gadā.
“Zvārguļi” Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, kadastra numurs 4258 006 0117, kadastra apzīmējums 4258 008 0101, 5,36 ha platībā. Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks, nosolītā nomas maksa 86,00 eiro gadā.
“Stirnēni” Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, kadastra numurs 4258 006 0097, kadastra apzīmējums 4258 006 0081, 4,0 ha platībā. Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks, nosolītā nomas maksa 56,00 eiro gadā.
“Dzērbenes ceļmala” Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, kadastra numurs 4286 002 0155, kadastra apzīmējums 4286 002 0155, 0,9 ha platībā. Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks, nosolītā nomas maksa 29,00 eiro gadā.
“Rubīni” Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, kadastra numurs 4286 002 0459, kadastra apzīmējums 4286 002 0457, 1,36 ha platībā. Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks, nosolītā nomas maksa 36,00 eiro gadā.

Saistītie raksti

Back to top button