IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2016. GADS

Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana Alauksta ezerā

Publikācijas datums  09.02.2016.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  8.2 panta kārtībā
Iepirkuma veids Prece
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Inese Asarīte-Kokina, tālr.: 25411423, fakss: 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv

Projektu vadītāja

Identifikācijas numurs VNP-2016/04 ZF
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana Alauksta ezerā”
CVP kods 03311000-2
Piedāvājumus iesniegt līdz 2016.gada 22.februārim plkst.10.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums šeit…
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

Līgums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button