IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2015. GADS

Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana Juvera ezerā

Publikācijas datums
03.marts 2015.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Iepirkuma veids
Pakalpojums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29366057, fakss 64161969, e-pasts:  vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors
Identifikācijas numurs
VNP-2015/03 ZF
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana Juvera ezerā
CVP kods
03311000-2
Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 16.martam plkst. 16.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums  šeit
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit

Saistītie raksti

Back to top button