Pārvaldes jaunumi

LIELĀ TALKA VECPIEBALGAS NOVADĀ

Savas pastāvēšanas otro desmitgadi Lielā Talka 2019. gadā aizsāk ar jaunām vēsmām vides domāšanā, plašāk aicinot cilvēkus domāt un rīkoties, lai iznīdētu vides piesārņojuma cēloņus, ne tikai sekas, kā arī atveseļotu izpratni par cilvēka un dabas mijiedarbību. Vecpiebalgas novadā Lielā Talka, tāpat kā citviet Latvijā, notiks 27. aprīlī no plkst. 9:00 līdz plkst. 15:00.

Talkas atbildīgais koordinators Dzērbenes pagastā – Viesturs Melbārdis, mob. 20242023
Talcinieku pulcēšanās Dzērbenes Augstajā kalnā
Talkas norises vieta – Dzērbenes Augstais kalns
Placis savāktajiem atkritumiem – laukums pie iebrauktuves uz Dzērbenes pili

Talkas atbildīgais koordinators Inešu pagastā – Raimonds Sarmulis, mob. 25392313
Talcinieku pulcēšanās pludmalē aiz mežniecības
Talkas norises vieta – Ineša ezera sabiedriskā pludmale aiz mežniecības
Placis savāktajiem atkritumiem – šķiroto atkritumu konteineru laukums

Talkas atbildīgais koordinators Kaives pagastā – Māris Bērziņš, mob. 26591112
Talcinieku pulcēšanās Kaives ezera peldvietā
Talkas norises vieta – Kaives ezera krasti
Placis savāktajiem atkritumiem – laukums malkas placī pie pagasta pārvaldes

Talkas atbildīgais koordinators Taurenes pagastā – Guntis Eglītis, mob. 20232963
Talcinieku pulcēšanās pie Brežģa kalna skatu torņa
Talkas norises vieta – Brežģa kalns
Placis savāktajiem atkritumiem – laukums bijušo mehānisko darbnīcu teritorijā

Talkas atbildīgais koordinators Vecpiebalgas pagastā – Aldis Mālnieks, mob. 22016879
Talcinieku pulcēšanās pie Vecajiem (Lienas) kapiem
Talkas norises vieta – Vecpiebalgas Vecie (Lienas) kapi
Placis savāktajiem atkritumiem – laukums pie centrālās katlumājas

Vecpiebalgas novada Lielās Talkas koordinators
Viesturis Burjots, mob.20238995

Saistītie raksti

Back to top button