Izglītība

LITERĀRO DARBU KONKURSS, SAGAIDOT LATVIJAS SIMTGADI

Sagaidot Latvijas simtgadi, Amatas novada pašvaldība kopā ar Spāres internātpamatskolu izsludina literāro darbu konkursu.

Konkursa atbalstītāji: Amatas novada pašvaldība, Līgatnes novada pašvaldība, Vecpiebalgas novada pašvaldība, Jaunpiebalgas novada pašvaldība, M.Vanagas muzejs, laikraksti “Liesma” un “Amatas Vēstis”.

Mērķis: Atklāt literārajos darbos Amatas novada dabas skaistumu, pievēršot uzmanību un rakstot par konkrētiem dabas objektiem novadā.

Dalībnieki:

Vidzemes novada interesenti. Konkursā nedrīkst piedalīties konkursa žūrijas ģimenes locekļi.

Tēmas:

Veco koku stāsts (Kāda Amatas novada  koka, pļavas, strauta, akmens, mājas  utt… stāsts).

Spāres stāsts (domāta Spāres muiža).

Ko man pastāstīja spāre  (kukainis)?

Baltās rozes spēks (Paskaidrojums – rakstnieces Melānijas Vanagas mīļākā krāsa bija baltā, un cilvēkiem, kuri  bija paveikuši ko labu, nozīmīgu, viņa allaž dāvināja vienu baltu rozi.).

Konkursa dalībnieku vecums:

 1. grupa: no 14 – 17 gadiem;
 2. grupa: no 18 – 39  gadiem;
 3. grupa:  no 40 – 55  gadiem;
 4. grupa:  no 56  + gadiem.

Vērtēšanas kritēriji:

 • darba atbilstība tematam;
 • novatorisms literatūrā, radošs temata risinājums;
 • autora personiskās attieksmes un domas atklāsme;
 • valodas stils un oriģinalitāte.

Konkursa darba apjoms:

 • dzejā līdz 100 rindām ( 3 dzejoļi);
 • īsajā prozā 1 – 5  A4 lapas datorrakstā,  ievērojot 2 cm no katras malas, 1,5 intervāls starp rindām, Times New Roman 12.

Darbu iesūtīšanas kārtība:

 • iesūtīšanas termiņš līdz  2018.gada   16.novembrim plkst. 17 00;
 • uz pirmās  lapas  jābūt šādai informācijai: literārā darba nosaukums, autora vārds un uzvārds, adrese, vecums, telefona numurs, e- pasta adrese, mācību iestādes nosaukums (ja autors ir audzēknis vai students);
 • līdz šim nepublicētu, uz dokumentāliem faktiem balstītu vai radošu literāru darbu iesniegt elektroniski, nosūtot to uz e-pastu : konkurss_spare@inbox.lv. Faila nosaukumā noteikti  jābūt norādītam uzvārdam un literatūras žanram (proza, dzeja), kurā darbs rakstīts, piemēram,  lejniece_dzeja. doc. Izmantot  doc. formātu!

Rezultātu paziņošana un dalībnieku apbalvošana:

Darbu vērtēšanas komisija:

E.Eglīte – Amatas novada domes priekšsēdētāja,

E.Šņore – rakstnieks, dramaturgs,

I.Lāce  – M.Vanagas muzeja direktore,

I.Ozoliņa – Spāres internātpamatskolas skolotāja,

A.Bergmanis – dzejnieks, skolotājs,

M.Rukmane – Spāres internātpamatskolas skolotāja.

Saistītie raksti

Back to top button