Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi

Finansējuma avots:
NVA
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
 
Kopējās izmaksas:
6505 EUR
Projekts uzsākts:
13.01.2021
Projekts pabeigts:
30.06.2021
Projekta apraksts:

Pasākuma mērķis: Bezdarbnieku darba iemaņu iegūšana un uzturēšana pašvaldību izveidotājās darba vietās (bez nolūka gūt peļņu), veicot algotus pagaidu sabiedriskos darbus, kas rada sociālu labumu sabiedrībai. Pagaidu darbu veikšanai nav nepieciešama iepriekš iegūta speciāla kvalifikācija.

Kontaktpersona
Gita Šneidere,
E-pasts
gita.sneidere@cesis.lv
Tālruņa numurs
27835575