Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktīvās atpūtas laukums Kaives muižas parkā

Kaives pagasta iedzīvotājiem un viesiem biedrība “Līdzās” sadarbībā ar Cēsu rajona lauku partnerību (CRLP) dāvina aktīvās atpūtas laukumu Kaives muižas parka teritorijā (projekta Nr. 16-09-AL18-A019.2202-000012). Aktīvās atpūtas laukumu finansē LEADER (ELFLA fonds) un līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība.

Kaives pagasta iedzīvotāji un viesi ir atzinīgi novērtējuši izveidoto atpūtas laukumu. Tā ir iespēja ne tikai atvest bērnus pavadīt laiku aktīvi un saistoši, bet arī satikties. Laikā, kad notiek pasākums (izrāde, koncerts, brīvdabas kino…), mazajām atvasēm ir iespēja rotaļāties atpūtas laukumā. Laukumu nāk izmantot bērni, kuri atbraukuši ciemos pie saviem radiniekiem. Vakaros pēc darba laukumu apmeklē arī ģimenes no citiem novada pagastiem.

Priecājamies, ka mums ir dota iespēja dažādot atpūtas laiku savā pagastā, un pateicamies aktīvās atpūtas laukuma finansētājiem, projekta atbalstītājiem kā arī laukuma ierīkotājiem.

Biedrības „Līdzās” vadītāja A. Caunīte-Bērziņa.

Datums: 2017. gada 25. septembris