Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināts projekta "International snowfall 2017" iesniegums

Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības jauniešu centra „Balgas strops” Eiropas brīvprātīgā darba projekta iesniegumu „International snowfall 2017” (2016-3-LV02-KA105-001337), kas tika iesniegts Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” ietvaros.

No 2017.gada 13.februāra līdz 14.martam jauniešu centrā „Balgas strops” un visā Vecpiebalgas novadā notiks kaut kas jauns un vēl nepiedzīvots. Sniega vietā, ko esam pieraduši piedzīvot katru gadu, novadu pāršalks starptautisks sniegputenis, kas ne tik daudz radīs izmaiņas dabā, cik novada iedzīvotāju un Eiropas brīvprātīgā darba veicēju dzīvēs. Vecpiebalgas novadā ieradīsies 14 brīvprātīgie no 7 dažādām Eiropas valstīm (Itālijas, Spānijas, Portugāles, Bulgārijas, Kipras, Grieķijas un Norvēģijas), lai palīdzētu organizēt starptautsisku mēnesi vietējiem bērniem, jauniešiem un iedzīvotājiem kopumā. Brīvprātīgie apmeklēs Inešu pamatskolu, Vecpiebalgas bērnudārzu un Dzērbenes jauniešu centru, iepazīsies ar vietējiem bērniem un jauniešiem. Brīvprātīgie būs iesaistīti dažādās aktivitātēs, veidos savus nacionālos vakarus un pats galvenais – radīs pasākumu „Internacionālais talantu šovs 2017”, kas norisināsies 9.martā Vecpiebalgas kultūras namā.

*Šis projekts tiks finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Datums: 2017. gada 5. janvāris