Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Ar 2017.gada 11.septembri Amatas novada pašvaldība uzsākusi projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ( projekta  nr. 8.3.5.0/16/I/001) īstenošanu. Starp Amatas novada pašvaldības izvirzītajām izmēģinājumskolām Vecpiebalgas novadā ir Vecpiebalgas vidusskola un Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas skola.

Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada septembrim. Šajā laikā Vecpiebalgas vidusskolā un Dzērbenes vispārizglītojošā mūzikas skolā tiks īstenoti karjeras izglītības atbalsta pasākumi, izmantojot ESF finansējumu. Pasākumos tiks iesaistīti interesenti arī no Inešu pamatskolas un Taurenes pamatskolas.

Š.g. 12.un 13.decembrī Vecpiebalgā notika karjeras izglītības atbalsta pasākums „Iepazīsim inženierzinātnes – TehnoBuss”, kur 1.-12.klašu izglītojamiem bija iespēja iepazīties ar jaunākajiem tehnikas sasniegumiem inženierzinātnē, mašīnbūvē, metālapstrādē, uzzināt par  svarīgākajām profesijām, kā arī izglītības un karjeras iespējām iespējām šajā nozarē.

Nodarbībās interesenti varēja ne tikai dzirdēt teorētisku skaidrojumu par tehnikas sasniegumiem, iepazīt mehatroniķa, metālapstrādes darbgalda operatora, metinātāja profesijas, bet arī paši praktiski darboties, piemēram, izprast elektroierīču darbību, vērot 3d printeri darbībā un dažādu metāla detaļu frēzēšanu. Bija iespēja pielaikot metinātāja darba tērpu un  izmēģināt savas prasmes metināšanā.

Pedagoģe, karjeras konsultante Sandra Kārkliņa. 

Datums: 2017. gada 20. decembris