Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēdzies Eiropas brīvprātīgā darba projekts "Be here to dare 2"

2017.gada jūlija beigās ir Vecpiebalgas novada pašvaldības Eiropas brīvprātīgā darba projekts „Be Here to Dare 2” (2015-2-LV02-KA105-000757), kas tika īstenots Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” ietvaros.

Projekta ietvaros Vecpiebalgas jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas Strops” divu gadu laikā darbojās  3 brīvprātīgie, no trijām dažādām valstīm šoreiz – Sonita Halmer no Vācijas, Ondrej Pipal no Čehijas un Burcunur Bulut no Turcijas. Galvenās projekta tēmas bija lauku reģionu attīstība un jaunatne (līdzdalība, jaunatnes darbs, jaunatnes politika), radošums un kultūra. Projekta galvenais mērķis bija veicināt Vecpiebalgas novada jauniešu ģeogrāfiskās un sociālās izolācijas samazināšanos, tā vietā piedāvājot aktīvu līdzdalību, kas balstīta uz iespējam. Projekta misija – ar Eiropas brīvprātīgo palīdzību atvērt Vecpiebalgas novada jauniešiem pasauli, kas pilna ar iespējām.

Projekts veicināja vietējo jauniešu iniciatīvas un iesaistīšanos dažādās neformālās izglītības aktivitātēs un radošajās darbnīcās; veicināja  kultūru daudzveidību un mijiedarbību starp dažādu valstu jauniešiem, veicināja izpratni par neformālo izglītību, programmu „Erasmus+” un Eiropas vērtībām, veicināja brīvprātīgo pašattīstību, sniedza brīvprātīgo darbu un abpusēju mācīšanās procesu. Projekta ietvaros brīvprātīgie apmeklēja vietējās skolas, veica ikdienas darbu jauniešu centrā, vadīja čehu un turku valodas mācīšanās un ēst gatavošanas klubiņus un organizēja dažādas aktivitātes vietējiem bērniem un jauniešiem.

*Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

Datums: 2017. gada 15. augusts