Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projekta "Alternatīvās pedagoģijas metodes vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē Taurenē" īstenošana

Projekta "Alternatīvās pedagoģijas metodes vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē Taurenē" īstenošana

Valstī izsludinātais ārkārtējais stāvoklis vīrusa Covid 19 dēļ nedaudz pieklusināja bērnu čalas un līdz ar to arī prieku par Vecpiebalgas pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē Taurenē īstenoto projektu “Alternatīvās pedagoģijas metodes Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē Taurenē”.

Sākot no 2019. gada nogales vai ik nedēļu bērni saņēma jaunas spēles, metodiskos materiālus mācību programmas apguvei pēc Marijas Montessori metodes. Bērnudārzā ir pieejami gaismas galdi, manipulatīvās sienas, kustīgā alfabēta kastes, kastes taustīšanai, spēles smiltīs un visdažādākie mācību materiāli matemātikas, valodas, bioloģijas un zooloģijas, ģeogrāfijas apguvei, sensorikas attīstībai. Tās piegādāja gan  IU“Meistariņš”, SIA “Smartandplay.com”, SIA “Art-tom.lv”, SIA “Graužupe” Latvijā, gan uzņēmumi “Slauguivita ”un “Innospark” Lietuvā kopsummā par 4686,31 EUR.

Bērni zināšanas un prasmes apgūst ar sajūsmu un ļoti gaida nodarbības.  Nodarbības apmeklē visi Taurenes pirmsskolas bērni, kā arī bērni no Vecpiebalgas.  Par Montessori pedagoģijas klases iekārtojumu un mācību metodiskajiem materiāliem pozitīvu vērtējumu izteikuši bērnu vecāki, Cēsu novada, Amatas novada un Saulkrastu novada pirmsskolu metodiķi.   

Jau 12. martā ekspluatācijā tika nodots projekta lielākais ieguvums (gan bērnu veselībai un attīstībai, gan finanšu ieguldījuma ziņā 12000,00 EUR)- silto smilšu iekārta WARMSANDBOX. To ražo, uzstāda SIA “WARMSANDBOX” Tā ir Latvijā patentēta unikāla iekārta ar vispārattīstošu, pedagoģisku, rekreatīvu iedarbību, iekārta fizioterapeitisku u.c. procedūru veikšanai. Darbošanās siltajās smiltīs aktivizēs bērniem vārdu krājumu, taustes sajūtas, stimulēs sīko pirkstu motoriku, nomierinās hiperaktīvus bērnus un aktivizēs pasīvos, līdzsvaros veģetatīvo nervu sistēmu, palīdzēs sakārtot emocijas. Lai ar to strādātu 4 pirmsskolas skolotājas klātienē Rīgā mācījās un  apguva metodiku, lietošanas noteikumus- kļuva par silto smilšu nodarbību speciālistēm.

Bezmaksas nodarbības, saskaņojot ar pirmsskolas vadību, pieejamas arī bērniem, kas PII Taurenē neapmeklē.

Projektu atbalsta ES Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) ar publisko finansējumu 15003,10 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums(attiecināmās un neattiecināmās izmaksas) – 1683,21 EUR.

Ir piepildījies viens no PI programmas vadītājas Taurenē D. Potašas izlolotajiem sapņiem. Ieceru  īstenošana prasījusi ne mazums darba, laika, skaidrojumu, pārliecināšanas.  Bet P. Koelju  ir teicis: “Katrai dienai savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā un radi savus mazos mākslas darbus jau šodien! Rīt tev taps dāvāts vēl….” Lai mums ir par ko sapņot! Lai ir vēlme, izturība un spēks sapņus īstenot dzīvē!

Projekta Nr. 19-09-AL18-A019.2202-000009.

 

Datums: 2020. gada 11. jūnijs