Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iniciatīva "Latvijas skolas soma" turpinās jau ceturto gadu

“Latvijas skolas soma” 2018. gadā sākās kā iniciatīva Latvijas valsts simtgades programmā, tāpēc tās mērķis bija radīt skolēniem iespēju iepazīt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, zinātnes un inovāciju attīstību, Latvijas dabu un kultūrainavu.

Kopš 2020. gada “Latvijas skolas soma” ir nostabilizējusies kā kultūrizglītības programma un atgriezusies pie tās sākotnējās idejas, kas tapusi jau pirms Latvijas valsts simtgades programmas – būt “kultūras skolas somai”, kas skolēniem dod iespēju iepazīt Latvijas mākslu un kultūru.

Šā gada 24. septembra ārkārtas sēdē valdība apstiprināja vairākus Kultūras ministrijas prioritāros pasākumus nākamā gada valsts budžeta palielināšanai kultūras jomā, tostarp finansējums 2,5 miljonu eiro apmērā piešķirts arī “Latvijas skolas soma” norišu turpināšanai arī 2022. gadā ( katram skolēnam 7,00 EUR 1 semestrī).

Šogad, uzsākot ceturto īstenošanas gadu, “Latvijas skolas soma” kļuvusi par nozīmīgu kultūrizglītības procesa sastāvdaļu – skolās, pašvaldībās un kultūras iestādēs izveidotas sistēmas norišu plānošanai, darbam un izvērtēšanai.
Covid-19 pandēmija neaptur programmas īstenošanu, tieši otrādi – kopš 2020. gada novembra programmā ir iekļautas arī digitālās un tiešsaistes norises, kas palīdz padarīt mācību procesu daudzveidīgāku un emocionāli atbalstīt skolēnus un skolotājus.

Šī mācību gada sākumā Vecpiebalgas vidusskolas skolēni izmantoja iespēju klātienē skatīt un piedalīties kultūras norisēs:
6.,7.,8. un 9.kl. apmeklēja Līgatni un piedalījās izzinošā programmā un orientēšanās spēlē “Līgatnes papīrfabrika un tās vēsturiskais mantojums”. 8. un 9. kl. pabija arī Turaidā un muzejrezervātā Latvijas vēstures un valodas nianses apguva programmā “Uzvārdu došana Vidzemē”.

5.kl. vienā braucienā izvēlējās apgūt gan tehniskus, gan ar literatūru saistītus jautājumus un Rīgā apmeklēja gan nodarbību Motormuzejā- “Vēja enerģija”, gan Ziedoņa klasē zināšanas pārbaudīja interaktīvā kultūrizglītības nodarbībā -Izlaušanās spēlē “Blēņas un pasakas”.

Vidusskolēni 10.-12.kl. Siguldā interešu izglītības iestāde “Mazā Brīnumzeme” apmeklēja miniatūrās pasaules un 3D maketu būves nodarbību “Pašu veidota Latvija”.

Arī šobrīd programmā aizvien tiek papildināts digitālo kultūras norišu piedāvājums. Digitāli pieejamas jaunākās Latvijas filmas, kā arī top īpaši skolēniem veidotas muzejpedagoģiskās nodarbības, teātra izrāžu tiešsaistes versijas, audioizrādes un citas daudzveidīgas kultūras norises (skat. www.km.gov.lv/lv/kulturas-norises-berniem-un-jauniesiem).
Raksta sagatavošanā izmantota informācija no interneta vietnes: https://lv100.lv/jaunumi/page/2/

Informāciju sagatavojusi Daiga Šatrovska.

Datums: 2021. gada 21. oktobris