Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" īstenošana 2020./2021. mācību gada 2.semestrī

“Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgadei veltītā iniciatīva. Salīdzinoši īsā laikā būtiski pieaugusi kultūras notikumu pieejamību visiem Latvijas bērniem un jauniešiem. Kultūras klātbūtne mācību procesā rosina domāt plašāk un radošāk, tā ir panākumu atslēga ikvienā jomā un mācību priekšmetā.
Pārdomas par programmas īstenošanu radīja Covid 19 un mācību process, sēžot pie datora. Kultūra internetā un – it kā – piedzīvojuma trūkums radīja skepsi.

12.februārī programmas koordinatori tikās informatīvā tiešsaistes seminārā, kurā izskanēja viedoklis, ka jau kopš pagājušā gada novembra aizvien plašāk tiek izmantots digitālo norišu piedāvājums, zūd sākotnējā skepse un ir atklājušās vairākas digitālo norišu priekšrocības. Skolas var brīvāk izvēlēties norises, tai skaitā apmeklēt citā Latvijas malā esošu muzeju nodarbības, elastīgāk izvēlēties teātra mākslas un mūzikas piedāvājumus, nav transporta izmaksu.
Arī mūsu novadā 2021. gada marta sākumā tika parakstīts līgums ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju par finansējuma saņemšanu programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai 2020./2021. m.g. 2. semestrī.
Programmas finansētie pasākumi jāsasaista ar mācību un audzināšanas darba saturu, ko veiksmīgi paveikušas abas mūsu novada skolas.

Aktīvi tika apmeklētas Krišjāņa Barona muzeja veidotās tiešsaistes nodarbības. Vecpiebalgas vidusskolas 5.,6., 7.un 8. klase, kā arī Vecpiebalgas novada pamatskolas 5.-9.kl. piedalījās nodarbībā “”Mūsu tēvzemes aprakstīšana”. Par nodarbību: “Nodarbības laikā mēs darbojāmies grupās, veicām vairākus uzdevumus. Piemēram, pēc dotās fotogrāfijas jāatpazīst K. Barona acis; pēc dotajiem attēliem jāatmin pilsētas; jālasa vecajā drukā, jāaprēķina veiktais maršruts jūdzēs; man ļoti patika meklēt informāciju, bija jautri un interesanti; nodarbība bija izzinoša un interesanta”
Pamatskolas skolēni piedalījās arī nodarbībās “Jaunlatviešu idejas šodien”, ” Dainu kārtošana”, ” Kā Barons pie uzvārda ticis”.
Plaši apmeklētas bija SIA “Dzīvā skaņa” koncertlekcijas “Imants Kalniņš.80”, “Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija”(47 Vecpiebalgas vidusskolas skolēni), “Ceļojums apkārt pasaulei. Pasaka par Sprīdīti” (129 abu skolu skolēni). Koncertlekcijas vadīja un muzicēja labi zināmi dziedāji un mūziķi; Ieva Sutugova, Jānis Ķirsis, Rūta Dūduma, instrumentālā grupa Jāņa Miltiņa vadībā.

Daži skolēnu vērtējumi pēc nodarbībām: “Uzzināju, ka tieši Vecpiebalga ir iedvesmojusi Imantu Kalniņu uz akadēmiskās mūzikas radīšanu.”, “Daudzas dziesmas ir labi zināmas no manām bērnības multenēm un filmām, dažas atpazinu no šūpuļdziesmām, kuras dziedāja man mamma, kad biju maziņš. Uzzināju, ka daudzas labas un zināmas dziesmas, izrādās, arī ir viņa komponētas”.
“Šīs dziesmas (atmodas dziesmas) mani mudināja uz patriotiskām jūtām. Tas lika saprast, ka tautai apvienojoties, var notikt pārmaiņas valstī. Tas iedvesmo un liek novērtēt, cik svarīga ir valsts un tautas brīvība un neatkarība. Es labprāt, tagad arī sameklēšu filmu “Vai viegli būt jaunam?” par atmodu un to noskatīšos.
Vairāk novērtēju, ka esmu latvietis. Mums ir foršas dziesmas, ar kurām pat ietekmēta vēsture. Esmu lepna par to, ka es dzīvoju Latvijā un ka esmu latviete, un man ļoti patika dziesmas.”

Valmieras drāmas teātra izrāde “Slinkums” domāt lika vidusskolas 5. un 6. kl. skolēniem: “par ikdienas darbiem, par sava laika plānošanu, darbošanos interešu izglītībā; melošanu; fantāzijas pasauli; pienākumiem un to izpildi; veselīgu pārtiku; fiziskām aktivitātēm”.

Kultūras attīstības biedrības “Tapala lapa” Ērika Vilsona monoizrādi „ R.Blaumaņa Pazudušais dēls” noskatījās 9.-11.kl.skolēni.
Kinofilmas arī bija izvēlēto kultūras piedzīvojumu skaitā. Kinoteātra “Splendid Palace” kino kolekcijas filmu “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” noskatījās Vecpiebalgas vidusskolas 1.-3. kl. skolēni, bet 11. klase vēlējās noskatīties pārdomas rosinošo filmu “Izlaiduma gads”.

Ventspils Digitālā centra datoranimācijas darbnīcas piedāvājumu izmantojas Vecpiebalgas ceturtklasnieki. Animācija tika iepazīta kā specifisks audiovizuālās mākslas veids. Skolēniem tika demonstrēti datoranimācijas piemēri, skaidroti tās izveides principi. Skolēni, darbojoties ar mūsdienīgām tehnoloģijām un specializētām programmām un tiešsaistes rīkiem, paši veidoja datoranimācijas darbu, iejūtoties gan mākslinieka – animatora, gan montāžas un specefektu meistara, gan balss aktiera lomā.

Paldies aktīvākajām skolotājām I. Apalupai, V. Kalniņai, V. Lapiņai, I. Žvīgurei, I. Batņai, A. Jurgenai, B. Bērziņai, I. Strelkovai, V. Miķelsonei par programmas piedāvāto iespēju izmantošanu un spēju arī digitālās kultūras norises iekļaut mācību procesā, attālināto stundu darbā!

Projektu vad. D. Šatrovska.

Datums: 2021. gada 24. maijs