Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Meža dienas Taurenē

Meža dienas Taurenē

Ar Latvijas Pašvaldību savienības atbalstu 2021. gada 7. oktobrī Nēķena muižas parkā Taurenē notika talka “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!”.

Jau vairākkārt Ņēķena parka un muižas apstādījumi papildināti, paplašinot parkā esošo augu sugu daudzveidību, Vecpiebalgas novada pašvaldībai piedaloties “Meža dienās”. Arī šogad talkas laikā kopīgi strādāja Taurenes pirmsskolas “Asniņš” vecākie bērni – ekoskoliņas aktīvisti, audzinātājas, senioru klubiņa “Randiņš” dāmas un Taurenes kultūras un saimniecības darbinieki.

Mežsaimniecības inženiere un ainavu dizainere Vineta Radziņa uzrunāja talciniekus, vēstot par koku nozīmi cilvēka dzīvē, aktualizēja meža nozares statistiku, stāstīja par kokiem ainavā, ainavas saglabāšanu un veidošanu, muižu parku īpatnībām, atjaunošanu, kokaugu, krūmu stādīšanas pamatprincipiem. Jāsaka gan, ka nenotika lekcija tās tradicionālajā izpratnē, jo “Asniņa” audzēkņi ir zinātkāri, zinoši, aktīvi, darbīgi un droši – veidojās saruna, kas aizrāva visus klātesošos.

Pēc ainavu dizaineres apstādījumu plāna, tika iestādīti 73 košumkoki un krūmi, izvietoti vēl 3 soliņi.
„Nēķena muižas” kompleksa apbūve un sakoptais parks ir kļuvis par pievilcīgu apskates objektu tūristiem un iespēju atpūtas un aktīva dzīvesveida organizēšanai pagasta iedzīvotājiem. Šī projekta ietvaros tika turpināts veidot parka ainavu ar dekoratīvajiem augiem.

Pateicamies ainavu dizainerei Vinetai Radziņai par parka atjaunošanas ideju! Paldies Gintai Babrei par optimismu un talkas saviesīgo daļu!


Paldies talciniekiem: bērnudārza ķipariem, senioru klubiņa “Randiņs” aktīvistēm, pašvaldības darbiniekiem – visiem, kas atrada brītiņu, lai kopīgā darbā veidotu krāšņāku mūsu kopējo dzīves vidi.
Kutinājām ietvarstādu saknītes, iestādījām arī 3 čupačupus. Nesapratāt? Pajautājiet talciniekiem!

Datums: 2021. gada 14. oktobris