Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projekta "PuMPuRS" atbalsts tiek nodrošināts jau 32 izglītojamiem

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atbalsts abās Vecpiebalgas novada skolās 2020./2021. mācību gada 2. semestrī tiek sniegts jau 32 izglītojamajiem. No tiem divdesmit ir Vecpiebalgas vidusskolas, savukārt divpadsmit – Vecpiebalgas novada pamatskolas skolēni. No projekta tiek finansētas individuālas mācību priekšmetu konsultācijas (matemātikā, vēsturē, latviešu, angļu, krievu valodā u.c.), logopēda nodarbības, kā arī sniegts konsultatīvais atbalsts.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā projekta “PuMPuRS” sniegtais atbalsts ir īpaši būtisks un kļūst arvien pieprasītāks, palīdzot skolēniem tikt galā ar dažādām mācību un motivācijas grūtībām, veicinot mācību turpināšanu un samazinot priekšlaicīgas mācību pamešanas riskus.

Lai gan kopš 8. februāra skolās, ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus, izņēmuma gadījumos ir atļautas arī individuālās klātienes nodarbības, pateicoties pedagogu digitālajām prasmēm un tehnoloģiju pieejamībai, atbalsta sniegšanas process sekmīgi tiek realizēts arī attālināti – video nodarbību veidā.

Projekts “PuMPuRS” Latvijā ir visaptverošs nacionāla mēroga projekts, kas indivīda līmenī risina ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu saistītus jautājumus. Papildus atbalsts supervīziju veidā tiek sniegts arī pedagogiem.

Raksta sagatavošanā izmantota informācija no interneta vietnes: www.pumpurs.lv.

Datums: 2021. gada 17. februāris