Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Skatu platforma-ekspozīcija Kaibēnu kalnā pieņēmta ekspluatācijā

Skatu platforma Kaibēnu kalnā tāluma lūkotājus vilina jau no 2020. gada beigām, kad tika pabeigta tās būvniecība. Bet ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai)  atbalstītais projekts Nr. 19-09-AL18-A019.2202-000008 “Skatu platformas- ekspozīcijas izveidošana “Kalna Kaibēnos”” noslēdzās 30.03.2021., kad Amatas novada apvienotā būvvalde to pieņēma ekspluatācijā.

Projekta kopējās izmaksas ir 16946,63 EUR. ELFLA finansējums ir 14306,97 EUR, pašvaldības līdzfinansējums- 2539,66 EUR. Projektēšanu veica SIA “Perscipta”, bet būvniecības darbus- SIA “Balgas krasti”.

Ir atjaunota skatu platforma tās vēsturiskajā vietā un 1. līmenī arī vēsturiskajā augstumā. Pievienotā vērtība ir skatu platformas 2. līmenis – līdzās esošo lazdu augstumā, lai tām pāri baudītu Piebalgas ainavu. Sākoties muzeju sezonai, platforma veiks arī brīvi pieejamas āra ekspozīcijas funkcijas.

Brāļi Kaudzītes 1889. gadā apmeklē arī tikko atklāto Eifeļa torni un saka: “Var gan arī droši teikt: ja Parīzē kas bijis, bet Eifeļa tornī nebijis, tas nav pilnīgi bijis Parīzē.” Viņi Ķenča mutē ieliek arī vārdus par Piebalgu : “Pate varenākā vieta pasaulē. Tās glīšo vaigu vis bodē nenopirksi, tas, kā sacīt jāsaka, jāredz pašam, ikvienam.”

Tūristi, ceļinieki, muzeja apmeklētāji, Piebalgas ainavas noburtie, esiet mīļi gaidīti  pirmajā memoriālajā  muzejā  Latvijā- brāļu Kaudzīšu “Kalna Kaibēnos”! Izmantojiet iespēju pakāpties viņu izlolotajā un nu atjaunotajā sapnī par Eifeļa torni Kaibēnkalnā!

Datums: 2021. gada 31. marts