Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Brīvā laika pavadīšanas iespējas Kaivē

Brīvā laika pavadīšanas iespējas Kaivē

Āra trenežieri aktīvai atpūtai 

Otro gadu biedrības “Līdzās” īstenotais projekts “Āra trenažieri aktīvās atpūtas laukumā Kaives muižas parkā”, projekta Nr.19-09-AL18-A019.2202-000004, piedāvā iespēju Kaives pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem Kaives muižas parkā veselīgi un aktīvi stiprināt savu organismu un veltīt laiku fiziskām aktivitātēm. Iekārtotajā laukumā pieejami septiņi trenažieri ar dažādām grūtības pakāpēm pieaugušajiem un jauniešiem. 

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības, Latvijas Lauku attīstības programmas ietvaros sadarbībā ar Cēsu rajona lauku partnerību (CRLP). Projektu finansē Lauku atbalsta dienests un Vecpiebalgas apvienības pārvalde/Cēsu novada pašvaldība. 

Jauno prasmju darbnīca 

Piekto gadu projekts “Jauno prasmju darbnīca” nodrošina Kaives pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem iespēju darboties ar modernām iekārtām. 

Kaives pagasta rokdarbu pulciņa telpās ir iespēja adīt adījumus ar trīs adāmmašīnu palīdzību, šūt ar šujmašīnu un veidot apsveikumus ar griezējprinteri, kurš griež papīru, kartonu, filcu un pat ādu. Nodarbības notiek otrdienās 16.00 – 18.00 rokdarbu pulciņa “Saulessvece” telpās vai piesakoties individuāli pa tālr. 26309040! 

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Latvijas Lauku attīstības programmas ietvaros sadarbībā ar Cēsu rajona lauku partnerību (CRLP).Biedrības “Līdzās” projekts “Jauno prasmju darbnīca” (proj. Nr. 18-09-AL18-A019.2202-000003) Kaives pagastā tika īstenots 2018.gadā. Projektu finansē Lauku atbalsta dienests (ELFLA) un Vecpiebalgas apvienības pārvalde. 

Aktīvās atpūtas laukums

Sesto gadu Kaives pagasta iedzīvotāji un viesi brīvo laiku var pavadīt biedrības “Līdzās” sadarbībā ar Cēsu rajona lauku partnerību (CRLP) (projekts Nr. 16-09-AL18-A019.2202-000012) izveidotajā aktīvās atpūtas laukumā Kaives muižas parka teritorijā. Projektu finansēja LEADER (ELFLA fonds) un līdzfinansēja Vecpiebalgas novada pašvaldība. 

Agnese Caunīte-Bērziņa, biedrības “Līdzās” vadītāja stāsta: “Kaives pagasta iedzīvotāji un viesi ir atzinīgi novērtējuši izveidoto atpūtas laukumu. Tā ir iespēja ne tikai pavadīt laiku aktīvi un saistoši, bet arī satikties”. Agnese priecājas, ka biedrībai ir dota iespēja dažādot atpūtas iespējas Kaives pagastā. “Pateicamies projektu finansētājiem un atbalstītājiem par iespēju  pilnveidot savas prasmes”, piebilst Agnese. 

 

Datums: 2022. gada 7. jūnijs