Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

2023.gada otrajā projektu konkursā solidaritātes projektu īstenotājiem pieejami 91029,50 EUR

2023.gada otrajā projektu konkursā solidaritātes projektu īstenotājiem pieejami 91029,50 EUR

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizācijas, pašvaldības, jauniešu neformālās grupas u.c., kas vēlas īstenot solidaritātes projektus, līdz 4.oktobra plkst.13.00 pēc vietējā laika iesniegt savus projektu pieteikumus elektroniski Eiropas Komisijas vienotajā programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” platformā. Solidaritātes projektu īstenotājiem Latvijā 04.10.2023. projektu konkursā pieejami 91 029,50 EUR.

Lai sagatavotu, iesniegtu un īstenotu solidaritātes projektu, vispirms jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem jāreģistrējas “Eiropas Solidaritātes korpuss” datubāzē. Aicinām pievērst uzmanību, ka jaunietim minētajā vecumā ir jābūt uz plānoto projekta sākuma brīdi! Solidaritātes projekta izstrādē un īstenošanā jābūt iesaistītiem vismaz pieciem jauniešiem.

Laikā no 8.septembra līdz 10.septembrim potenciālo projektu iesniedzējiem plānotas atbalsta mācības projektu pieteikumu izstrādei. Aicinām sekot informācijai JSPA tīmekļvietnē www.jaunatne.gov.lv.

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” prioritātes vērstas uz iekļaušanu un dažādību, digitālo transformāciju, vides ilgtspējas un klimata jautājumiem, kā arī līdzdalību demokrātiskajā dzīvē.

Plašāka informācija par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”, tās projektu konkursiem un dalību tajos, ir pieejama JSPA tīmekļvientē. Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļas ekspertiem.

Lai iedvesmotos sava solidaritātes projekta idejas izstrādei, aicinām ieskatīties programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” pieredzes stāstos par jau realizētajiem projektiem.

Par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” plānošanas periods no 2021. – 2027. gadam ir turpinājums iepriekšējam programmas posmam, kas ilga no 2018. līdz 2020. gadam. Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniedz iespēju jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties solidaritātes aktivitātēs un jauniešiem no 18 līdz 35 gadiem iesaistīties humānās palīdzības aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošanu Latvijā, savukārt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina programmas ieviešanu.

Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un valsts līmeņa programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”, kā arī projektu 7.2.1.2 (“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas norises laikā”).

Datums: 2023. gada 21. jūlijs