Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada pedagogi tiekas Skolotāju dienas svinībās

Cēsu novada pedagogi tiekas Skolotāju dienas svinībās

Vakar, 5.oktobrī, svinot skolotāju dienu un darba gadu jubilejas, Vidzemes koncertzālē "Cēsis" tika godināti Cēsu novada skolotāji.  

Par ieguldījumu izglītības nozarē, veicot pedagoga pienākumus 35 darba gadus atzinību saņēma: 

 • Inese Kaula (Cēsu 1.pamatskola);
 • Margita Urbanoviča (Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde);
 • Indra Kumsāre (Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde);
 • Rudīte Jaksta (Jaunpiebalgas vidusskola);
 • Dace Mačukāne (Jaunpiebalgas vidusskola);
 • Daiga Rubene (Jaunpiebalgas vidusskola);
 • Jānis Žagariņš (Jaunpiebalgas vidusskola, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola);
 • Dace Lezdiņa (Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa");
 • Inese Iesmiņa (Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa");
 • Sarmīte Cīrule (Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa");
 • Jeļena Černiševa (Liepas pamatskola);
 • Irisa Žiganova (Liepas pamatskola);
 • Andra Kalniņa (Rāmuļu pamatskola);
 • Ina Mole (Cēsu 2.pamatskola);
 • Aija Ziediņa (Jauno Līderu vidusskola);
 • Inga Pulkstene (Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola);
 • Ingūna Gaile (Cēsu Valsts ģimnāzija);
 • Inita Kriškāne (Cēsu Valsts ģimnāzija);
 • Sanita Dovgiallo (Cēsu Bērnu un jauniešu centrs);
 • Līga Jaunzeme (Cēsu Pilsētas vidusskola);
 • Inna Andrejeva (Cēsu Bērzaines pamatskola);
 • Antra Ontužāne (Cēsu Bērzaines pamatskola);
 • Zigmunds Ozols (Cēsu Bērzaines pamatskola);
 • Anžella Pāže (Cēsu Bērzaines pamatskola);
 • Ieva Mennika (Cēsu Bērzaines pamatskola);
 • Irita Zariņa (Cēsu Bērzaines pamatskola);
 • Ilze Paegle (Stalbes pamatskola);
 • Mārīte Tora (Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola);
 • Inguna Batņa (Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola);
 • Jeļena Šaškele (Liepas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte");
 • Inga Ruskule (Priekuļu vidusskola);
 • Daiga Čeirāne (Priekuļu vidusskola);
 • Inese Boze (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija);
 • Dace Ābrama (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija);
 • Ilze Petrovska (AKCMV).

Par ieguldījumu izglītības nozarē, veicot pedagoga pienākumus 40 darba gadus atzinību saņēma: 

 • Ineta Balode (Jaunpiebalgas vidusskola);
 • Iveta Bērziņa (Jaunpiebalgas vidusskola);
 • Ruta Intenberga (Jaunpiebalgas vidusskola);
 • Liene Lorence (Jaunpiebalgas vidusskola);
 • Ilze Freimane (Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa");
 • Anita Vīņaude (Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola);
 • Inese Lāce (Liepas pamatskola);
 • Marita Jonase (Spāres pamatskola);
 • Viktorija Šļivka (Spāres pamatskola);
 • Sarmīte Čemme (Cēsu 2.pamatskola);
 • Raisa Lāce (Zaubes pamatskola);
 • Dace Eihenbauma (Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola);
 • Ināra Pureniņa (Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola);
 • Ligita Valtrauta Sniedzāne (Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola);
 • Sarmīte Balode (Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola);
 • Daiga Šveide (Skujenes pamatskola);
 • Rasma Holsta (Cēsu Pilsētas vidusskola);
 • Anita Janelsiņa (Cēsu Pilsētas vidusskola);
 • Sandra Sietiņa (Cēsu Bērzaines pamatskola);
 • Sarmīte Treija (Cēsu Bērzaines pamatskola);
 • Renāte Hmeļņicka (Stalbes pamatskola, Straupes pamatskola);
 • Anita Pētersone (Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola);
 • Aelita Skaidrā (Vecpiebalgas vidusskola);
 • Zoja Virskule (Priekuļu vidusskola);
 • Elita Kāposta (Drabešu Jaunā pamatskola);
 • Tālivaldis Narvils (Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola);
 • Monta Jēkabsone (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija);
 • Inta Kārkliņa (AKCMV).

​Par ieguldījumu izglītības nozarē, veicot pedagoga pienākumus 45 darba gadus atzinību saņēma: 

 • Anna Krastiņa (Cēsu 1.pamatskola);
 • Baiba Erliha (Spāres pamatskola);
 • Ilga Grote (Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola);
 • Mārīte Avotiņa (Cēsu Bērzaines pamatskola);
 • Sarmīte Ermansone (Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde);
 • Astra Medne (Stalbes pamatskola);
 • Antoņina Glāzere (Vecpiebalgas vidusskola);
 • Ilze Krivašonoka (Straupes pamatskola);

​​Par ieguldījumu izglītības nozarē, veicot pedagoga pienākumus 50 darba gadus atzinību saņēma: 

 • Marianna Rozīte (Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola);
 • Mārīte Freimane (Vecpiebalgas vidusskola);
 • Anita Lazdāne (Straupes pamatskola);
 • Imalda Pabiāna (AKCMV).

Savukārt par ieguldījumu izglītības nozarē, veicot pedagoga pienākumus vairāk kā 55 darba gadus atzinību saņēma: 

 • Māra Vīksna (Jaunpiebalgas vidusskola, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola);
 • Ludmila Sniedze (AKCMV).

Izsakām pateicību pedagogiem par viņu ieguldījumu Cēsu jaunajās paaudzēs un vēlam, lai jūsu radošums un degsme turpinās visa mācību gada garumā! 

Datums: 2023. gada 6. oktobris