Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iespēja pieteikties pabalstam mācību piederumu iegādei

Iespēja pieteikties pabalstam mācību piederumu iegādei

No šī gada 1.jūlija Cēsu novada Sociālais dienests uzsāk pieņemt pieteikumus pabalsta saņemšanai mācību piederumu iegādei skolēniem.

Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts, uzsākot jaunu mācību gadu pamata vai vidējās izglītības iestādēs (no 1.klases līdz 12.klasei vai profesionālajās izglītības iestādēs, ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts).

Pabalstu turpina izmaksāt pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam, ja skolnieks bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē un ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts.

Pabalstu mācību piederumu iegādei 30 EUR apmērā var saņemt:

  • trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni;
  • bērni ar invaliditāti;
  • daudzbērnu ģimeņu bērni;
  • bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri ar Cēsu novada bāriņtiesas lēmumu nodoti audžuģimenē vai aizbildnībā (Ja bāreņa dzīvesvieta un viņa aizbildņa vai vismaz viena audžuvecāka dzīvesvieta deklarēta Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un ja analogu atbalstu nav piešķīrusi cita pašvaldība).

Pieteikumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

  • klātienē kādā no Cēsu novada Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas vietām; · elektroniski E-adresē (Digitālā pastkastīte portālā www.latvija.lv), Cēsu mājas lapā E-pakalpojumi vai sūtot uz e-pastu sd@cesunovads.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu , kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu, sūtot uz adresi Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novads, LV-4101;
  • iesniegumu pieņemšana un pabalstu izsniegšana turpināsies līdz šī gada 30.septembrim.

Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts vienu reizi mācību gada laikā.
Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālruni 27860024 vai 29358187.

Datums: 2023. gada 30. jūnijs