Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Interešu izglītības programmas valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai iesniedzamas līdz 31.augustam

Interešu izglītības programmas valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai iesniedzamas līdz 31.augustam

Lai veicinātu interešu izglītības programmu attīstību un tajās strādājošo pedagogu labklājību, Cēsu novada Izglītības pārvalde izsludina konkursu valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām pedagogu darba samaksai 2023./2024.mācību gadam.

Aicinām iepazīties ar saistošajiem noteikumiem par kārtību, kādā iespējams pretendēt uz valsts mērķdotāciju līdzekļu piešķiršanai ŠEIT.

Lai piedalītos konkursā, aicinām iesniegt:

Iesniedzamos dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, aicinām iesniegt līdz 2023.gada 31.augustam, sūtot uz pašvaldības elektronisko pasta adresi dome@cesunovads.lv.

Iesniegtos interešu izglītības programmu pieteikumus līdz 5.septembrim izvērtēs Cēsu novada pašvaldības Komisija interešu izglītības programmu izvērtēšanai.

Datums: 2023. gada 24. augusts