Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Piesakies mācībām "Klimatam un videi draudzīga saimniekošana. Emisijas mazinošie pasākumi saimniecībās"

Piesakies mācībām "Klimatam un videi draudzīga saimniekošana. Emisijas mazinošie pasākumi saimniecībās"

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina uz 16 stundu ES projekta apmaksātām mācībām "Klimatam un videi draudzīga saimniekošana. Emisijas mazinošie pasākumi saimniecībās (augkopība un lopkopība)".

Mācības notiks 7.februārī, 9.februārī un 12.februārī. Teorētiskās nodarbības notiks tiešsaistē ZOOM, praktiskās nodarbības Cēsīs, Bērzaines ielā 5 un lopkopības saimniecībās Cēsu novadā.

Programmā:

  • emisijas un klimata izmaiņas. Galvenie emisiju avoti lauksaimnieciskajā ražošanā (SEG un amonjaka);
  • oglekli piesaistošie un bioloģisko daudzveidību veicinošie pasākumi;
  • izmaksu efektīvie SEG emisiju samazināšanas pasākumi;
  • izmaksu efektīvie amonjaka emisiju mazināšanas pasākumi;
  • izmaksu efektīvie SEG emisiju samazināšanas pasākumi;
  • SEG emisiju samazināšanas uz produkcijas vienību aprēķināšana un novērtēšana saimniecībā. SEG emisiju pasākumu novērtēšana saimniecībā;
  • amonjaka emisiju pasākumu ieviešanas saimniecībā novērtēšana. Oglekli piesaistošo aktivitāšu praktiskie piemēri saimniecībā.

Par dalību mācībās tiks izsniegts apliecinājums par 16 stundu mācību programmas apguvi, ko varēs iesniegt Lauku atbalsta dienestā. Tas nepieciešams lauksaimniekiem, kuri pieteikušies kādam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 2023.-2027.plānošanas perioda atbalsta veidiem un uzņēmušies jaunās piecgades saistības. 

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs. Apmeklējums ir obligāts visās mācību dienās!

Lai piedalītos mācībās, aizpildi pieteikuma anketu ŠEIT!

Plašāka informācija un pieteikšanās:

  • Dace Kalniņa, 28381477, dace.kalnina@llkc.lv;
  • Gunda Kazerovska, 26360434, gunda.kazerovska@llkc.lv.
Datums: 2024. gada 24. janvāris