Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgas Jaunatnes lietu nodaļa realizēs vairākus projektus

Vecpiebalgas Jaunatnes lietu nodaļa realizēs vairākus projektus

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Jaunatnes lietu nodaļa arī šogad realizēs vairākus jauniešu apmaiņas projektus, kas vērsti uz jauniešu pilnveidi un jaunu zināšanu apguvi dažādās jomās.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra apstiprinājusi divus Erasmus + jauniešu apmaiņas projektus - “Re Create!” un “Raise Awareness!”.

Projektā “Re Create!” no 30.jūnijam līdz 9.jūlijam Dzērbenē pulcēsies 31 jaunietis no Spānijas, Serbijas, Grieķijas un Latvijas. 

Projekta mērķis ir izglītot un veicināt zaļās prakses integrēšanu jauniešu ikdienā. Aktivitāšu ietvaros jaunieši izgatavos inovatīvus vides un mākslas objektus no otrreizēji pārstrādājamiem materiāliem. Pēc projekta mākslas objekti būs apskatāmi pie Jaunatnes iniciatīvu centra (JCI) “Balgas Strops”, Vecpiebalgā.

Savukārt projekts “Raise Awareness!”  15. jūlija līdz 24.jūlijam Vecpiebalgā pulcēs 30 jauniešus no Spānijas, Ukrainas un Latvijas. Tā mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību, realizējot dažādas solidaritātē balstītas labdarības aktivitātes. Aktivitāšu ietvaros jaunieši izzinās labdarības pamatprincipus un diskutēs, veicinot jauniešu izpratni par labdarību. Jaunieši kopā ar biedrību “Vecpiebalgas rūķi” organizēs labdarības pasākumu Vecpiebalgā. Informācija par pasākumu tiks izziņota Vecpiebalgas apvienības un JCI “Balgas Strops” sociālajos kontos. 

Francijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi Erasmus +  projektu “Inspire from Heritage Dance for Impact”, kas ir maza mēroga partnerības projekts jaunatnes jomā.

Projekta norises laikā , organizācijas no Turcijas, Francijas un Latvijas gada garumā veicinās jauniešu izpratni par Eiropas kultūru, stiprinot kopīgu vērtību un kultūras mantojuma apzināšanu. 

Tā norises laikā tiks rīkoti dažādi pasākumi visās dalībvalstīs, kā piemēram, jauniešu darbinieku apmācības par Eiropas tautas dejām. Tāpat tiks organizētas vietējās aktivitātes, lai paplašinātu zināšanas par kultūras mantojumu un tautas deju dažādību Eiropas kultūrās. 

Projekta noslēgumā jaunieši vienosies starptautiskā jauniešu tautas deju pasākumā Francijā, kas pulcēs jauniešus no visas Eiropas, lai svinētu kopīgo kultūras mantojumu.

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Līna Paimiņa uzsver: “Starptautiskie projekti jauniešiem ir būtisks resurss, kas veicina globālo perspektīvu attīstību, starpkultūru sapratni un personības izaugsmi. Šie projekti nodrošina iespēju jauniešiem iepazīt un saprast citu valstu un kultūru dažādību, attīstot starpkultūru komunikācijas prasmes un palielinot toleranci un atvērtību. Turklāt, piedaloties starptautiskos projektos, jaunieši iegūst jaunas prasmes un kompetences, kas noderēs gan personīgajā, gan profesionālajā dzīvē.”

L. Paimiņa Jaunatnes lietu nodaļas un jauniešu vārdā pateicas Cēsu novadam un Vecpiebalgas apvienības pārvaldei par atbalstu projektu realizēšanā. 

 

 

Datums: 2024. gada 22. februāris