Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Deju kolektīviem panākumi skatē

Deju kolektīviem panākumi skatē

Gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam "Es atvēru Laimas dārzu", 42 vietās Latvijā norisinās tautas deju kolektīvu repertuāra skates. Šajā pavasarī tā norisinājās arī Cēsu novadā. Žūrija vērtēja 34 tautas deju kolektīvus dažāda vecuma un kvalifikācijas grupās.

Pieci kolektīvi saņēma augstāko pakāpi, 11 deju grupas saņēma 1.pakāpi, un 18 deju grupas – 2.pakāpi. Kolektīvu sniegumā tika vērtēts dejas mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme, dejas tehnika un horeogrāfiskā teksta precizitāte, izpildījuma muzikalitāte, tautas tērpa valkāšanas kultūra un pareizība, kā arī skatuves kultūra un kolektīva kopiespaids.

Lepojamies un priecājamies par dejotāju rezultātiem!

Skates rezultāti:

1. Cēsu 1.pamatskolas deju kolektīvs 
(vadītāja Solvita Krastiņa) 1.-2. klase – II pakāpe;
2. Jauno Līderu vidusskolas deju kolektīvs “Lustūzītis” 
(vadītāja Daiga Meistere) 1.-2. klase – II pakāpe;
3. Cēsu 2.pamatskolas deju kolektīvs 
(vadītāja Solvita Krastiņa) 1.-2.klase – II pakāpe;
4. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas deju kolektīvs 
(vadītāja Anna Annele Lazdiņa) 1.-2. klase – II pakāpe;
5. Straupes pamatskolas deju kolektīvs 
(vadītāja Ginta Berķe) 1.-2.klase II pakāpe;
6. Cēsu Kultūras centra deju kolektīvs “Randiņš” 
(vadītāja Sandra Bārtniece) 1.-2.klase – augstākā pakāpe;
7. Priekuļu vidusskolas deju kolektīvs “Miķelēni” 
(vadītājs Māris Brasliņš) 1.-4.klase – II pakāpe;
8. Zaubes Kultūras nama deju kolektīvs “Ozoliņš” 
(vadītāja Inese Daugaviete) 1.-4.klase – II pakāpe;
9. Priekuļu Kultūras nama deju kolektīvs “Tūgadiņš” 
(vadītāja Evija Bišere) 1.-4.klase – II pakāpe;
10. Nītaures Mūzikas un Mākslas pamatskolas deju kolektīvs “Šurumburums” 
(vadītāja Inese Daugaviete) 1.-4.klase – II pakāpe;
11. Priekuļu Kultūras nama deju kolektīvs “Tūgadiņš” 
(vadītāja Evija Bišere) 1.-4.klase – I pakāpe;
12. Priekuļu Kultūras nama deju kolektīvs “Tūgadiņš” 
(vadītāja Evija Bišere) 5.-6.klase - I pakāpe;
13. Jauno Līderu vidusskolas deju kolektīvs “Lustūzītis” 
(vadītāja Daiga Meistere) 3-6.klase – II pakāpe;
14. Priekuļu Kultūras nama deju kolektīvs “Tūgadiņš” 
(vadītājs Mārtiņš Jurciņš) 3.-6.klase – I pakāpe;
15. Cēsu Kultūras centra Deju kolektīvs “Randiņš” 
(vadītāja Sandra Bārtniece) 3.-6.klase – augstākā pakāpe;
16. Straupes pamatskolas deju kolektīvs 
(vadītāja Ginta Berķe) 3.-6.klase – II pakāpe;
17. Priekuļu Kultūras nama deju kolektīvs “Tūgadiņš”
(vadītāja Vanesa Legzdiņa-Puķēn) 5.-9.klase - I pakāpe;
18. Cēsu Bērzaines pamatskolas deju kolektīvs “Kamolītis
(vadītāja Sanita Ceriņa) 5.-9.klase – II pakāpe;
19. Liepas Kultūras nama deju kolektīvs “Dālderīši
(vadītāja Marita Rieksta-Krivjonoka) 5.-9.klase – II pakāpe;
20. Priekuļu Kultūras nama deju kolektīvs “Tūgadiņš” 
(vadītāja Rudīte Jurciņa) 7.-9.klase – I pakāpe;
21. Cēsu Kultūras centra deju kolektīvs “Randiņš” 
(vadītāja Sandra Bārtniece) 7.-9.klase – augstākā pakāpe;
22. Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma deju kolektīvs “Virpulis”
(ldis Blīgzna) 10.-12.klase – I pakāpe;
23. Cēsu Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Kande” 
(vadītājs Andis Kozaks) 10.-12.klase – augstākā pakāpe;
24. Vecpiebalgas vidusskolas deju kolektīvs “Sienāži” 
(vadītājas Mārīte Lācgalve, Baiba Bērziņa) 1.-2.klase – II pakāpe
25. Vecpiebalgas vidusskolas deju kolektīvs “Vēverīši” 
(vadītājas Mārīte Lācgalve, Baiba Bērziņa) 1.-4.klase - II pakāpe;
26. Vecpiebalgas vidusskolas deju kolektīvs “Vēveri” 
(vadītāja Iveta Ērgle) 5.-6.klase – II pakāpe;
27. Vecpiebalgas vidusskolas deju kolektīvs “Vēveri” 
(vadītāja Iveta Ērgle) 7.-9.klase – II pakāpe;
28. Vecpiebalgas Kultūras nama deju kolektīvs “Slātaviņa” 
(vadītāja Ligita Zemberga-Zeltiņa) 10.-12.klase – II pakāpe;
29. Jaunpiebalgas vidusskolas deju kolektīvs “Piebaldzēni” 
(Lāsma Skutāne) 3.-4.klase – augstākā pakāpe;
30. Jaunpiebalgas vidusskolas deju kolektīvs “Piebaldzēni” 
(vadītāja Lāsma Skutāne) 1.-4.klase – I pakāpe;
31. Jaunpiebalgas vidusskolas deju kolektīvs “Piebaldzēni”
 (Lāsma Skutāne) 3.-6.klase – I pakāpe;
32. Jaunpiebalgas vidusskolas deju kolektīvs “Piebaldzēni
(vadītāja Lāsma Skutāne) 5.-9.klase – I pakāpe;
33. Jaunpiebalgas vidusskolas deju kolektīvs “Piebaldzēni 
(vadītāja Lāsma Skutāne) 10.-12.klase – I pakāpe;
34. Jaunpiebalgas vidusskolas deju kolektīvs “Piebaldzēni
(vadītāja Lāsma Skutāne) 10.-12.klase – I pakāpe.
Datums: 2024. gada 29. aprīlis