Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsludināta parakstu vākšanu par Piebalgas kultūrtelpas pieteikuma iesniegšanu

Izsludināta parakstu vākšanu par Piebalgas kultūrtelpas pieteikuma iesniegšanu

Izsludināta parakstu vākšana par Piebalgas kultūrtelpas pieteikuma iesniegšanu Latvijas Nacionālam kultūras centram!

Parakstīties iespējams Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas bibliotēkās un klientu apkalpošanas centros, kā arī Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC):

 • Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), Raunas iela 4, Cēsis;
 • Taurenes pagasta bibliotēka, "Rudiņi", Taurenes pagasts;
 • Vecpiebalgas pagasta bibliotēka, Ziemeļu iela 13, Vecpiebalgas pagasts;
 • Dzērbenes pagasta bibliotēka, "Sabiedriskais centrs", Dzērbenes pagasts;
 • Inešu pagasta bibliotēka, "Pils", Inešu pagasts;
 • Kaives pagasta bibliotēka, "Pagasta Dārziņi", Kaives pagasts;
 • Vecpiebalgas klientu apkalpošanas centrs, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts;
 • Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts;
 • Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka, Gaujas iela 4, Jaunpiebalgas pagasts;
 • Zosēnu pagasta bibliotēka, Annas iela 4, Melbārži, Zosēnu pagasts.

Parakstīties var līdz 1.jūnijam.

Kas tiek saprasts ar Piebalgas kultūrtelpu? Cēsu novada Jaunpiebalgas pagasts, Inešu pagasts, Kaives pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts. 
 
Kāpēc tas ir svarīgi? Piebalgas kultūrtelpa ir svarīgs mūsdienu Latvijas kultūras un vēstures elements.

Pirmkārt, Piebalgas kultūrtelpa ir kļuvusi par populāru tūristu galamērķi. Tajā ir daudz vēsturisko un kultūras vietu, piemēram, Jaunpiebalgas baznīca, Vecpiebalgas muiža, Piebalgas muzeji, kuros ir  informācija par Latvijas vēsturi, kultūru un dabu.

Otrkārt, Piebalgas kultūrtelpa ir arī svarīga kultūras notikumu vieta. Kā lielākie notikumi minami tradicionālie festivāli "Izvēlies Piebalgu" un "Vecpiebalga atver durvis", kas ir nozīmīgs veids, kādā tiek nodrošinātas zināšanu tālāknodošana un piederības sajūtas veidošana.

Treškārt, Piebalgas kultūrtelpa ir nozīmīgs dabas objekts. Tajā ir skaisti ainavu skati un ainavu takas, kas piedāvā iespēju baudīt Latvijas dabu un pavadīt laiku brīvā dabā.

Visbeidzot, Piebalgas kultūrtelpa ir svarīgs simbols Latvijas kultūras mantojumam un tradīcijām, kas pievērš uzmanību Latvijas kultūrai un vēsturei gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī tūristiem no citām valstīm.

Ko tas dos? Kultūrtelpas nostiprināšana nodrošinātu vairākus pozitīvus aspektus vietējai kopienai mūsdienās:
 

 • Vietējās identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpas saglabāšanu un attīstību;
 • Vietējo kopienu stiprināšanu Piebalgas kultūrtelpā;
 • Cēsu novada periferizācijas risku mazināšanu;
 • Sociālekonomisko attīstību, veicinot tūrisma, kultūras un radošo industriju attīstību;
 • Piebalgas kultūrtelpas atpazīstamības veicināšanu Latvijā un starptautiski.

Pieteikums jāiesniedz Latvijas Nacionālais kultūras centram līdz šī gada 5.jūnijam.

Vairāk par Latvijas nemateriālo kultūras mantojuma sarakstu nematerialakultura.lv. 

Papildu informācija, zvanot pa tālruni 29343731 (Atis).

Datums: 2023. gada 22. maijs